NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes 

Teknisk ansvarlig: 
Erik Prytz Reitan

 
NTNU oppretter skolelaboratorium 

Universitetet og skoleverk får en felles arena hvor de kan møtes

Som det aller siste blant de norske universitetene oppretter NTNU om en måneds tid et såkalt skolelaboratorium. Det er både et sted og en virksomhet og et fagmiljø; og skal først og fremst fungere som et bindeledd mellom skole og universitet. 

Skolelabens mål er «å bidra til utvikling og fornyelse av realfagundervisningen i norsk skole», og skal være en fysisk og faglig arena der universitetsfolk og skolefolk møtes, utveksler erfaringer og kunnskap, og utvikler ting sammen. Dette skal i etter hvert komme skolene til gode - og bidra til økt rekruttering til real- og teknologifagene så vel som til bedret kvalitet på realfagundervisningen i norsk skole. 

NTNUs skolelab får midlertidige lokaler på Dragvoll gård, men skal siden flytte til Gløshaugen. Her skal man etter hvert finne NTNU-forskere som i kortere eller lengre perioder arbeider med skolerelaterte spørsmål, og trønderske skolefolk med permisjon fra lærerjobben. Så skal man i fellesskap utvikle kursopplegg, utstyr, dataprogrammer og annet som skolene vil kunne nyttiggjøre seg i realfagundervisningen. Laben skal også være et sted hvor skoler, skoleeiere og myndigheter skal kunne komme og få faglige og pedagogiske råd. 

- Det er viktig at laboratoriet ikke oppfattes som et NTNU-opplegg, men som noe skolene har et eierforhold til, sier en av ildsjelene bak den nye laben, førsteamanuensis Peter van Marion ved Program for lærerutdanning. 

Så har da også fylkeskommunene i begge trøndelagsfylkene alt nå spleiset på en stilling for en lærer som skal arbeide ved skolelaboratoriet i to år. 

Åpningen den 11. mai markeres med en konferanse om jenter og matematikk, med foredragsholdere fra hele Norden. 
     

TEKST: LISA OLSTAD