NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Engelsk konfekt - med studentvri

TrondheimBiennalen 1999 setter søkelyset på det britiske. Det skal bli et «Allsorts» arrangement, og i år er studentene på banen.


Engelsk konfekt kan være fint byggemateriale, mener fv. Kaja Tiltnes, Terje Sørlie, Bente Skille, og Eva Istad Lem. Foto: Lisa Olstad

Til høsten går den andre TrondheimBiennalen av stabelen, i regi av NTNUs nettverk for kunst og estetikk. Mens fjorårets biennale jaktet på det nordiske, blir årets viet alt som er britisk. Engelsk konfekt - det er, som vi vet, noe for enhver smak - er valgt som bilde på arrangementet, og konfekten skal drysse over hele Trondheim i fire tettpakkede septemberuker. 

I fjor sto en stund frontene skarpt mellom nettverket og Studentersamfundet. TrondheimBiennalene var nemlig planlagt slik at de både i år og neste gang ville komme i konflikt med UKA, og studentene følte seg både overhørt og overkjørt. Men nå har man funnet en løsning på det meste, og studentene har selv kastet seg over konfektbitene. 

- En fin avtale

- Jada, nå er alle glade og fornøyde, bekrefter UKE-sjef Terje Sørlie. - Vi kom på banen i høst, og da var vi ganske sinte. Ikke at vi var så redd for at UKA skulle bli skadelidende, men det var jo ganske dumt å kjøre to så store arrangementer samtidig, særlig fordi biennalen har et så stort potensial. 

Studentene kritiserte også nettverket for at de ikke var tatt tilstrekkelig med på råd i planlegginga av biennalene - mens enkelte i nettverket mente at det var studentene selv som ikke hadde brukt sine muligheter til innflytelse. 

Hvorom allting er: Etter høstens utblåsning har partene fått hverandre i tale, og løsningen har blitt at høstens biennale avsluttes før UKA begynner, og at den neste biennalen flyttes fra 2001 til 2002, slik at de to store arrangementene heretter kommer i utakt. 

I tillegg er både klubbstyret og kulturutvalget i Samfundet innstilt på å legge opp septembertilbudene med tanke på det britiske. - En kveld skal handle om Roald Dahl; det skal vises britiske filmer; en exenteraften skal innrettes på det britiske; og Klubbstyret vil ha konsert med et britisk band. I tillegg bør ett av lørdagsmøtene legges opp med noe britisk. Vi tror både UKA og biennalen vil gi hverandre god reklame, og synes vi har har fått en fin avtale, sier Terje Sørlie. 

Studenter bak grafisk profil

Nettverkets koordinator, Else Marie Dalaker, forteller at årets biennale dessuten vil ha atskillig mer å by på for studentene, enn fjorårets. Det skal handle om både studentsamarbeid, workshops og andre former for aktivisering. - Både studenter og lærere er nå med i planlegginga. Det gjelder særlig ved nettverkets to «egne» fakulteter: Historisk-filosofisk og Arkitektur, plan og billedkunst, men også ved institutter utenfor disse, sier en oppglødd Dalaker. 

Et siste bevis på at Storbritannia-biennalen tar studentene i bruk, er at den grafiske profilen denne gangen er overlatt dem. En gruppe på sju arkitektstudenter har, under veiledning av førsteamanuensis Erling Rohde og professor Paul Brand, formgitt alle biennalens trykksaker. Prosjektet fikk form av et valgfag, og alle parter tjente på saken: Studentene fikk studiepoeng, og biennalen sparte mange reklamekroner. 

Studentene mener selv de har funnet et grafisk uttrykk som er både mer ungdommelig og mer inkluderende enn fjorårets. Og det må være lov til å avsløre ett av hovedelementene: engelsk konfekt - selvfølgelig. 

Programmet i sin helhet er foreløpig en godt bevart hemmelighet som skal avsløres først i mai. Det eneste Dalaker er villig til å lekke, er at åpningen skal foregå på Trøndelag teater, i forbindelse med premieren på Shakespeares «As you like it», og at Symfoniorkesteret skal ha avslutningskonserten i Olavshallen - med britisk musikk, dirigent og solist. - Men det blir et utrolig flott og spennende biennaleprogram, lover hun. 

Og det er ikke på noen måte for sent, verken for studenter eller for ansatte ved NTNU, å tenke britisk når det gjelder høstens aktiviteter. 
 
 

TEKST: LISA OLSTAD