Røykfritt NTNU vedtatt

Fra neste sommer er det definitivt forbudt med all innendørs røyking ved NTNU.

Det har ligget i lufta lenge, og nå er det omsider klubbet av Kollegiet: Fra og med august 1999 har nikotinsugne og samtidig lovlydige NTNUere ikke en eneste mulighet til å ta seg så mye som et ørlite trekk av den stimulerende giftpinne innendørs. Da er det definitivt ut i kulda og fryse på seg blærekatarr.

Handlingsplanen for et røykfritt NTNU, som ble vedtatt på siste kollegiemøte, erklærer at alle bygg skal være røykfrie fra og med semesterstart kommende høst. Det betyr at alle røykere som hittil har kunnet ta seg en blås på eget kontor så fremt en rekke premisser var til stede, ikke lenger vil ha lov til det. Kollegiet tillater imidlertid at de eksisterende røykekantinene opprettholdes i en overgangsordning, fram til D-dag den 31. juli neste år. Da skal man ikke kunne ane antydning til tobakksrøyk noe som helst sted innendørs.

Utendørs røyking vil imidlertid den gode forsamling fortsatt tillate, så fremt det ikke foregår for nær inngangspartiene. Smakfulle NTNU-askebegre vil bli satt opp på dertil egnede steder, blir det opplyst.

Det finnes foreløpig ingen planer om å tilby gratis røykeavvenningskurs for NTNUere med abstinens. HMS-seksjonen har tilbudt seg å holde ett slikt kurs pr. semester, men det vil neppe ta mer enn 15 deltakere. Deltakerne må også belage seg på selv å betale for moroa. - Til gjengjeld vurderer vi tanken på å bruke noen av de eventuelle overskuddskronene fra kursene til å kjøpe inn en eller annen premie av litt størrelse. Og så trekke lodd blant de som virkelig har klart å slutte og har holdt seg røykfrie, sier bedriftssykepleier Anne Beth Holte i HMS-seksjonen.

LISA OLSTAD


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt