NRK vil ha mer forskning

NRK Tyholt har ambisjoner om flere forskningsprogrammer. I første rekke et ukentlig program med fast sendetid.  -Forskningsstoff er godt stoff, mener distriktssjefen i NRK Sør-Trøndelag, Tor Berre.

NRK opererer i dag med tre rene forskningsprogrammer. Både det tradisjonsrike radioprogrammet «Verdt å vite» og nykommeren på TV, «Newton», sendes i dag en gang i uka. Begge lages forøvrig i Oslo. Det eneste som lages på Tyholt, er «Schrødingers katt»,og Tor Berre mener NRK også bør satse på at dette skal få sin faste sendetid, én gang i uka.

- Dette har med fjernsynsvaner å gjøre. På samme måte som folk vet når Sportsrevyen og Redaksjon 21 går på lufta, skal publikum også vite når NRK sender sitt populærvitenskapelige program. Berre understreker at dette er planer som er lagt fram for fjernsynsledelsen i Oslo, og at et eventuelt ukentlig forskningsmagasin fra Trondheim ikke blir en realitet før i 1999.

Naturvitenskap/humaniora

Distriktssjef Tor Berre innrømmer at Schrødingers katt i dag har en overvekt av rent teknisk-naturvitenskapelig stoff.

- Dette har blant annet sammenheng med at dette stoffet er enklest å illustrere eller å billedlegge. Det er mye vanskeligere å illustrere samfunnsforskning eller humaniora. I tillegg er f.eks. samfunnsvitenskapene - og fagfolk på dette området - mye oftere i medienes søkelys i andre programsammenhenger. Men vi har problemstillingen i mente og vil arbeide videre med den.

- Hvordan er vitenskapsfolk å samarbeide med?

- Jeg har inntrykk av at det er mye lettere nå enn hva det var før. Om det har sammenheng med at offentlig innsyn i forskningen er en forutsetning for bevilgninger fra storsamfunnet, vet jeg ikke, men jeg konstaterer at det har blitt bedre.

Senter i Trondheim

- Nøkkelen for oss ligger i å bryte ned vanskelig tilgjengelig stoff slik at det kan presenteres for det store publikum på en forståelig måte. Samtidig som det skal være etterrettelig og til å stole på, selvsagt, sier Berre.

Tor Berre har også overfor fjernsynsledelsen antydet at de som steller med forskningstoff i NRK, burde samarbeide bedre. At ressursene med fordel kunne samkjøres. Og i den sammenheng er det naturlig å tenke seg en sentral forskningsredaksjon for NRK på Tyholt i Trondheim.

Tor Berre avslører også at det internt i NRK pågår diskusjoner om rene samtaleprogrammer med godt skolerte deltakere.

- Vi har eksempler fra utlandet, som vi kikker på. I Storbritannia og Sverige møtes akademikere rundt et bord, og spesielle tema diskuteres. Dette er ofte opplysende programmer og kan også være god TV. Men foreløpig er dette bare på diskusjonsstadiet, understreker di-striktssjef Tor Berre i NRK.

EINAR MYRENGET


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt