Humanioradager for siste gang?

Fjorårets Humanioradager ved NTNU var på mange måter en dundrende suksess, med hensyn til både bredde og oppslutning. De som deltok, var da også mer enn villige til å gjenta suksessen om etpar år. I januar neste år har det gått to år, vi befinner oss da i overgangen til et nytt tusentall, og mange synes at «Fin de siècle» kunne være en passende fellesnevner for nye Humanioradager.

Men fjorårets arrangement var basert på en halv million kroner fra NTNUs nyopprettede profileringspott, en pott som ikke lenger finnes.

- Det er veldig leit hvis vi skulle la slike initiativ gå fra oss, og særlig i disse tider hvor de humanistiske fagene ikke nødvendigvis har høyeste prioritet. Så hvis vi øyner håp om at dette lar seg finansiere, fatter vi et vedtak øyeblikkelig! Men over fakultetsbudsjettet blir det helt umulig, beklager Håkon With Andersen, dekanus ved HF-fakultetet.

Han har imidlertid planer om å søke Kollegiet om bistand, men mener at det i tillegg må framskaffes eksterne midler.

- Så vi trenger noen ildsjeler til å hjelpe oss med dette, avslutter With Andersen.

LISA OLSTAD


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt