UniversitetsavisaČ
NyheterKronikkInnspillKulturDebattReportasje
 
Spjøtvoll vil kjøre hardt
Emil Spjøtvoll satster alt på Orgut-prosjektet. Flere titalls millioner kroner skal overføres fra administrasjonen til institutter og fakulteter. Stillingsstopp og en lang rekke effektiviserings- tiltak er noen av virkemidlene. De ansatte skal oppleve et vedvarende press for å nå disse målene, sier Spjøtvoll, som regner med å stille til gjenvalg som rektor til høsten.                

Resten av saken

 
Stillingsstopp i administrasjonen
Hvert år blir 100-150 teknisk/administrative stillinger ved NTNU ledige. Heretter og i hvert fall ut dette året skal slike ledige stillinger stå ubesatt. Det er prinsippet, men prinsipper kan heldigvis brytes. I hvert fall hvis arbeidslederen er flink til å argumentere for at situasjonen blir umulig.              
Resten av saken
 
Sjefsmannen
Mannlige sjefer jobber lengre arbeidsdager enn sine kvinnelige kolleger. Mannesjefen får gjerne tre eller flere barn, mens kvinnelige sjefer oftere velger å få ett eller ingen barn. Dette er noen av resultatene av Gunnar Anderssons undersøkelse av svenske sjefer - som fremdeles velger tradisjonelt. Andersson har liten tro på at dette vil endre seg med det første.            
              
Resten av saken
 
Innspill Innspill
 
* NTNU ----         
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes        
Teknisk ansvarlig: larski@www.ntnu.no        
Last modified: Sat Apr 4 18:15:28 MET 1998         
---- 
ntnu