Flere vil bli universitetsdirektør

Begge kjønn er representert blant de som har meldt sin interesse for direktørstillingen ved NTNU. Søknadsfristen
er imidlertid utsatt til den 1. april.

Egentlig skulle vi hatt dem på bordet nå, navnene på disse som har søkt stillingen som avgåtte universitetsdirektør Tor H. Johansens etterfølger ved NTNU. Men søknadsfristen er utvidet med en uke ? for at enkelte av de interesserte skal få bedre tid til å formulere sine søknader, får vi opplyst i Personalavdelinga.

Personaldirektør Knut Veium tror imidlertid ikke at en ny utlysing vil komme på tale. - Vi er nokså trygge på at vi får gode nok søkere til stillingen, sier han.

På plass til høsten

NTNU har denne gangen tatt et eksternt konsulentfirma i bruk ved håndtering av saken. Dette firmaet mottar alle søknadene og vil foreta en første vurdering av søkerne, blant annet i form av samtaler. Ut fra dette vil det trolig utkrystallisere seg en «tet-gruppe». De søkerne som befinner seg her, vil bli videre intervjuet av et eget utvalg rektor Spjøtvoll har opprettet i sakens anledning, der også rektor selv og en representant for konsulentfirmaet vil delta.

Det kan også være aktuelt at enkelte av søkerne får møte Kollegiet.

Et slikt møte vil eventuelt finne sted den 30. april. Så vil nevnte gruppe bistå Rektor i å lage en innstilling, hvorpå Kollegiet etter planen foretar tilsetting i sitt møte den 20. mai.

Dermed skulle den nye direktøren være på plass i stolen seinest ved høstsemesterets begynnelse.

LISA OLSTAD


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt