Universitetsavisas debatt sider.

Mer om studentevaluering av undervisning. Studentevaluering av undervisning omfatter spørsmål om studentene liker kursopplegget og foreleserne, og om de synes at de har utbytte av undervisningen. Også blant de som er kritiske til verdien av studentevalueringer, er det en vanlig oppfatning at de «har noe med saken å gjøre», dvs. har en viss validitet. Vurde-ringene er også et utrykk for trivsel, og trivsel er av en viss positiv betydning for læring. Det er selvsagt ikke bra for de som arrangerer og bedriver undervisning, å få negative reaksjoner. Les debattinnlegget her

Åpent brev med to spørsmål til rektor. Rektor kommenterte i siste nummer av Universitetsavisa, i sin siste-side-spalte, min reaksjon på NTNUs prioritering av ekstern profilering og politisk appetittlige satsinger på bekostning av basisfaglig virksomhet. Jeg takker for reaksjonen,
men ønsker med dette å presentere bakgrunnen for min reaksjon i sin helhet som representant for et ikke-prioritert fagområde ved NTNU. Les debatt innlegget her

forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt