NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Ønsker scenografi-utdanning ved NTNU

NTNU vil få den første scenografi-utdanningen i Norge - hvis Nettverk for kunst og estetikk får det som de vil.

En gang i framtida vil det bli mulig å ta en mastergrad i scenografi ved NTNU. I hvert fall hvis alt går etter Nettverk for kunst og estetikk sin plan. De har levert inn en innstilling til Det historisk-filosofiske fakultet for å opprette et studieprogram for en scenografi-utdanning ved HF-fakultetet. Fakultetsdirektør Ivar Østerli kan ikke kommentere saken, da innstillingen nå er ute til høring blant involverte institutt og fakultet. Først i mai vil resultatene fra høringen foreligge.

Scenografi-utdanningen skal bli en to-årig videreutdanning for studenter som har lagt bak seg en kunstfaglig utdanning på høgskolenivå. Herunder hører også arkitektutdanningen. Både teater-, musikk-, arkitektur-, litteratur-, kunst-, filosofi- og film/mediestudiene har analysetradisjoner som kan gi grunnlag for et scenografi-studium.

Bredt kunstfelt

Utdanningen skal rette seg mot et bredt kunstfelt hvor man i tillegg til teater, dans og musikkteater, også retter seg mot film/ video, installasjoner, performancer og utstillinger. Den planlagte masterutdanningen skal både være et teoristudium og være praktisk rettet mot konkrete prosjekter. Det å presentere romlige og sceniske forhold og å øve seg i romlige konsepter i relasjon til f. eks. teater-verk, krever en rekke kunnskaper av håndverksmessig art og kunnskaper om materiallære, lysbruk og lydlære. Studiet vil også romme scenografisk analyse, litterær og scenisk dramaturgi.

Studieprogrammet legger opp til et nært samarbeid mellom Det historisk-filosofiske fakultet og Fakultet for arkitektur, plan- og billedkunst. En god del av eksisterende undervisning vil bli brukt, og lokaliteten til det nye studiet er foreslått lagt til Institutt for kunst- og medievitenskap på Dragvoll.

Kompetansegrunnlag

- Vår tanke er at vi trenger en nasjonal scenografiutdanning på universitetsnivå. Det er naturlig å legge utdanningen til NTNU da vi her har relevant kompetansegrunnlag for et denne type studie, sier Bruno Lundstrøm, leder for prosjektgruppa som har utredet studieprogrammet. Han mener den naturlige lokaliteten til studiet er Institutt for kunst- og medievitenskap. Ved dette instituttet finnes teoretisk kompetanse og romforhold som gjør det mulig å praktisere scenografi-håndverket i nær tilknytning til teater-, medie- og tv-produksjonsmiljøet som også finnes her.

Utdanningen skal skje i nærkontakt med praksisplasser, slik at studentene får kjennskap til håndverket ved å utforske og utprøve scenografiske modeller i reelle visuelle produksjoner. Utredningsgruppa ser derfor for seg et nært samarbeid mellom profesjonelle institusjoner innen fagfeltet.

- At tungvekterne innenfor teater- og tv-produksjon ligger i Oslo, taler kanskje imot å plassere studiet her. Men det er ingenting i veien for at faget tilknyttes praksisarenaer i Oslo - og i hele landet for øvrig, sier Lundstrøm.

- Ja, takk!

Scenografiutdanning ønskes velkommen av Trøndelag Teater.

- Trøndelag Teater må være en av de institusjonene scenografiutdanningen ved NTNU ønsker å inngå samarbeid med. Et slikt samarbeid er viktig fordi en scenograf må kjenne til teaterpraksis og forstå skuespilleryrket for å kunne bli en dyktig scenograf, sier Catrine Telle, Trøndelag Teaters nye sjef.

Nært samarbeid

Catrine Telle er svært interessert i at en scenografiutdannelse opprettes. Hun opplever det som en stor svakhet at det ikke finnes en slik utdannelse i Norge.

- Ideelt sett hører en slik utdannelse til på Teaterhøgskolen, men hvis det blir en scenografi-utdannelse her i Trondheim, har Trøndelag Teater helt klart en forpliktelse, sier Telle.

- En scenografiutdannelse må ha nær tilknytning til drama- og teatermiljø. I Danmark utdannes scenografene ved Teaterhøyskolen i København. Danmark har svært dyktige scenografer. Der forstår de ikke scenografi som en egen kunstart, men som en kunst som er knyttet nært opp til regi og skuespilleryrket, sier Catrine Telle.


KANREN ANNE OKSTAD