NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Nyheter:

Kraftig reaksjon på KUFs saksbehandling: Prorektor oppfordrer til boikott KUF-departementet ga Høgskolen i Bodø rett til å tildele doktorgrad, på tvers av alle faglige anbefalinger. Nå trekker Universitetsrådet sine representanter ut av Norgesnettrådet i protest.

Utdanner for mange leger Det utdannes for mange leger i forhold til kapasiteten i det norske helsevesenet. Det viser en undersøkelse som Den norske lægeforening arbeider med. Rapporten viser at tallet på turnuslegeplasser ikke holder tritt med økningen i kapasiteten på medisinutdanningen.

Hottentott Jørund Buen ville provosere for å skaffe oppmerksomhet rundt Teknologicafeen. Det har han klart. Buen skrev «Hottentott,» og terget på seg Raymond Johansen, eks-Norad, nå statssekretær. Buen ville provosere, men ikke såre noen.

Allforsk legges ned Når Kollegiet møtes 29. mars, er trolig løpet kjørt for Allforsk. NTNU ønsker å ta over aktuelle oppgaver som i dag ligger til forskningsstiftelsen.

NTNUs mentorprosjekt avsluttet Gode parmessige samarbeidsrelasjoner, men for dårlig forankring i ledelsen, heter det i oppsummeringen. Og de kvinnelige adeptene tror fortsatt lite på at NTNU arbeider for likeverd mellom kjønnene.

 

Ønsker scenografi-utdanning ved NTNU. NTNU vil få den første scenografi-utdanningen i Norge - hvis Nettverk for kunst og estetikk får det som de vil.

De diskriminerte fedrene Det finnes en skjult diskriminering av menn. Den rammer menn som vil gjøre alvor av likestillingen, for eksempel ved å være aktive som fedre.

Innspill:

Replikk: Driftsbudsjettet for Sosialantropologisk institutt Rektor kommenterer i siste nummer av Universitetsavisa (nr 5, 2000) Jan Brøggers utfall mot universitetsledelsen, og tilbakeviser Brøggers påstand om at «Universitetsledelsen stjeler fra Dragvoll» (Universitetsavisa nr 4, 2000). Jeg skulle ønske rektor gikk nærmere inn på hva som faktisk er realiteten i NTNUs budsjettfordelingspolitikk, i stedet for å la påstand stå mot påstand. Skriver Harald Aspen

 

Leder: Doktorgrader og distriktspolitikk Skal Høgskolen i Bodø få lov til å tildele doktorgrad selv om høgskolen faglig sett er for svak, fordi Bodø ligger i Nord-Norge? Det er vanskelig å tolke KUF annerledes. I sitt tildelingsbrev til høgskolen argumenterer departementet med et «regionalpolitisk perspektiv.»

Y-philes: Annerledeslandet Norge September 1998 var jeg på konferanse i Hamburg, og som del av arrangementet ble vi invitert til mottagelse hos borgermesteren i hans rådhus. I en sal som var i knappeste laget til 400 konferansedeltakere, men med en utsmykning som var et slott verdig, fikk vi høre en tale som var så full av selvfølgeligheter at det nesten var morsomt. Men etter hvert gikk det opp for meg at det som var selvfølgelig i Tyskland, ikke var det samme som i Norge. Da ble det interessant.

Stewart's Corner Split infinitives

 

I glasshuset: Langt til øvrigheta Alle husker vi vel historien om mannen som gikk til Kongen i København for å klage sin nød. Langt var det, han slet ut mange par sko på den turen. Også i dag er det langt til Øvrigheta for alle de som det blir styrt og stelt med, og i store organisasjoner som universitetene kan det bli en kilde til mismot at man aldri synes man blir hørt. Det er mange som meg som føler at verden endrer seg for raskt og hverken har tilstrekkelig «endringskompetanse» eller er «proaktive» nok til å kaste seg inn i fremtiden med begeistrede brøl. Vi kommer motvillig etter og lurer på hva vi mistet som unike kunnskapsprodusenter i vår tilpasning til markedet. I en slik situasjon er det viktig at det finnes et organ der vi kan gi uttrykk for våre frustrasjoner og funderinger over hva som er viktig, et organ som vi vet også når frem til de på toppen.

Debatt:

MYTER OG MOTER I NORDISKFAGET eller: En dekani avsporing. For sikkerhets skyld har jeg gitt dette innlegget to titler - én saksorientert og én mer direkte personrelatert. Dermed kan jeg, med temmelig god samvittighet og dessuten i likhet med de fleste av mine meddebattanter, la sak og person gli over i hverandre.

Ultraulyd og retorisk ulyd I sitt tilsvar til Berge Solberg i Universitetsavisa nr 5, 2000, «Ultraulyd II», skriver Martin Ystenes bl.a. følgende om Adresseavisens omtale av ultralydsaken ved RiT: «Det er bare å se på plasseringer, språk, valg av overskrifter og så videre, så ser man tydelig at alle kampanjejournalistikkens knep er benyttet. Opplagt ut fra en arrogant visshet om at ingen kom til å kritisere dem for det.» Jeg skal her ikke forholde meg til ultralydsaken i det hele tatt. Derimot skal jeg kommentere Ystenes' eget språk, og hvilke knep han selv bruker, i denne sammenheng.

Ferdighetsundervisningen ved medisinstudiet i Trondheim er god! Universitetsavisa hadde i nr. 5 (9. mars 2000) en reportasje der man i overskriften kunne få inntrykk av at studenter ble lurt til å studere ved Det medisinske fakultet i Trondheim. Dette har fakultetet behov for å kommentere. La det først være sagt: Vi er positive til at studentene er aktive med i utformingen av studiet i Trondheim og kommer med ros og ris til løsninger som fortjener dette. Medisinen utvikler seg - det skal også vårt studium gjøre!

Nordiskstudiet og norsk som andrespråk Debatten om nordiskfaget er viktig og interessant, den berører også andre fagmiljøer ved universitetene. Som leder av Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk vil jeg fokusere på et moment som så vidt har vært berørt i debatten, nemlig norskfaget og dets forhold til elever med andre morsmål enn norsk.

Språk og u-språk Det har kanskje vært skrevet nok om språk i Norge, men i forhold til universitetenes bruk av språk har det kanskje ikke vært skrevet nok. Universitetene er forvaltere og brukere av språk. For et universitet med teknisk- naturvitenskapelig ansvar er det forvaltning og bruk av fagspråk som er viktig. Dessverre synes det ofte som om dette neglisjeres.

Reportasje:

NTNU-student blir rådgiver for Stoltenberg Om halvannen måned skulle Kathinka Meirik etter planen avlegge sin medisinske embetseksamen. Men i forrige uke ble hun kalt til Regjeringskvartalet, som statsministerens personlige rådgiver.

Norske Skog på NTNU Konkurransen om de mest populære studentene er hard bedriftene imellom. Onsdag sto en av toppsjefene i Norske Skog på stand sammen med Bjørn Dæhlie. De var her for å gjøre sine hoser grønne hos kommende sivilingeniører. Norske Skog trenger ti nye av dem hvert år.

Portrett:Savner landet hun aldri har sett Når Tibet-vennen Richard Gere vises på norske kinoer, synes Tsering Yangchen det er flott. Selv om hun ikke går og ser filmen.

Mot veggen: Må kue hjertets stemme Av de fire norske universitetene er det nok NTNU som ligger Trond Giskes hjerte nærmest.


Kronikk:

Mindre handlerom for ny undervisnings-strategi NTNU har fått et forslag til ny undervisningsstrategi med mange gode målsettinger, men hvordan skal det vitenskapelige personalet oppmuntres til å endre praksis?

Kultur:

Nyttår med gullfisk og båltenning Iran feirer i disse dager nyttår. Det nye året er 1379. Feiringen er spekket med symboler og ritualer - men ikke fra islam. Innholdet i feiringen skriver seg hovedsakelig fra den gammelpersiske religionen zoroastrismen, stiftet av Zarathustra.

Godt for Kort Det gikk godt for Minimalen i år. 140 filmer trakk 1300 besøkende i de tre dagene kortfilm-festivalen varte.

En hottentott er en hottentott er en... Har hottentottene endelig forlatt Thorbjørn Egner-land for godt og blitt en stamme i Afrika? - Nedsettende og arrogant, er direktør i Norad, Raymond Johansens, kommentar til setningen «Hver hottentott sin pc, er Norads nye politikk» på NTNUs hjemmesider.