NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Må kue hjertets stemme
Av de fire norske universitetene er det nok NTNU som ligger Trond Giskes hjerte nærmest.

Her er han delvis utdannet, og her arbeider hans mor. Men vår nye KUF-statsråd tror ikke han blir gammel i ministerstolen hvis han følger sitt hjertes stemme i altfor stor grad. Og politiske uttalelser om universitetenes framtid vil han foreløpig ikke komme med.

Vår, det vil si NTNUs, nye minister er vel det nærmeste man kan komme «en av oss». Han er født og oppvokst i Trondheim og har studert både på Rosenborg, på Lade og på Dragvoll. I sin cand.mag.-grad har han blant annet et mellomfag i sosialøkonomi fra universitetet i Trondheim. Hans mor, Norunn Illevold Giske, er førsteamanuensis i musikkvitenskap ved NTNU. Og selv har han som stortingsrepresentant arbeidet spesielt for NTNU, blant annet for å få reist det nye realfagbygget.

Universitetsavisa traff den ferske statsråden fredag, da han bare var noen timer gammel i stillingen.

- Hvordan er det, Trond Giske, NTNU kan vel heretter regne med litt ekstra oppmerksomhet fra ditt departements side?

- Ja og nei. Det er riktig at jeg har ekstra god kjennskap til NTNU, og at dere nok ligger mitt hjerte nærmest. Men jeg skal representere alle de fire universitetene og blir ikke gammel i stolen hvis jeg skal begynne med noen form for særbehandling.

- Det er jo ikke alltid nye statsråder vet allverdens om det fagfeltet de skal bestyre. Vet du noe særlig om forskning og høyere utdanning?

- Jeg har arbeidet mye med utdanningsspørsmål både i AUF og i Finanskomiteen. Hvis jeg ikke trodde jeg var kvalifisert, hadde jeg sagt nei takk. Men jeg har mye å oppdatere meg på. Heldigvis er jeg forholdsvis lærenem.

- Hvis jeg for eksempel sier Mjøsutvalget...?

- Så sier jeg 8. mai! Da skal innstillingen være ferdig. Arbeidet skal antakelig nedfelles i en Stortingsmelding, den kan komme neste år en gang.

- Utvalget vil trolig foreslå økt selvstyre til universitetene. Vil du som statsråd støtte dette?

- Du får ingen politisk erklæring fra meg om Mjøsutvalget. Ikke en eneste. Det ville være meningsløst før utvalget har avsluttet sitt arbeid.

- Der røk de neste fem spørsmålene mine. Men kan du forstå at din forgjenger, Lilletun, er lei seg for å gå akkurat nå som så mange store utdanningspolitiske spørsmål skal avklares?

- Det forstår jeg veldig godt. Den forrige regjeringa gjorde det til en arbeidsmåte å sette ned utvalg, som igjen skulle avlegge innstillinger, som igjen skulle bli regjeringspolitikk. Så fikk den ikke tid til å fullføre; det blir nå vår sak å gjøre. Jeg håper at jeg vil være like lei meg som Lilletun, den dagen jeg må gå.

- Hvorfor tror du Stoltenberg valgte akkurat deg?

- Det bør du spørre ham om. Men jeg antar det hadde med hele regjeringssammensettingen å gjøre. Han ville ha ulike typer folk, med ulikt kjønn, alder, geografisk og faglig bakgrunn.

- Synes du ikke selv du er fryktelig ung til en sånn post? Du er da vel Regjeringas yngste?

- Sylvia Brustad er visst en måned yngre. Men det er klart det er en svakhet at jeg ikke har rukket å skaffe meg mange års erfaring. På den annen side har jeg tilsvarende ferskere erfaring med skoleverk og utdanningsinstitusjoner.

- Betyr det at norske studenter vil kunne regne med din støtte i kampen for lavere studierente?

- Nå flyter jo renta. I lengden tror jeg eksstudentene vil være aller best tjent med en økonomisk rikspolitikk som gir et generelt lavere rentenivå.

- En slags forskningspolitisk erklæring må vi vel kunne få ut av deg helt til slutt?

- Vi forsker for lite i Norge! Stortinget har vedtatt en opptrappingsplan som årlig vil innebære 700 millioner statlige kroner ekstra. Jeg kan ikke love at vi skal klare å holde planen. Men jeg ser det som viktig for landet at både mengden av og nivået på forskningen bli bedre. Og som statsråd blir det min oppgave å holde trykket oppe!


LISA OLSTAD
KENNETH AAR (FOTO)