NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes 

Teknisk ansvarlig: 
Erik Prytz Reitan

 
Hvem får NTNUs arbeidsmiljøpris for 1998? 

Inntil 25 000 kroner går til den eller de som i særlig stor grad har satt arbeidsmiljøet i fokus i året som gikk. Frist for nominering er 12. april. 

For tredje gang deler NTNU ut sin arbeidsmiljøpris på inntil 25 000 blanke kroner. Den går til en person eller et institutt/fakultet/avdeling/seksjon/senter som gjennom sitt arbeid i særlig grad setter arbeidsmiljøet i fokus. 

Kriteriene som legges til grunn, er at vedkommende har gjort en særlig innsats eller vist stort initiativ for arbeidsmiljøet og har utmerket seg som en kreativ miljøpådriver. Evne og vilje til å få helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid inn i organiserte former, og innsats for at slikt arbeid skal fungere i praksis, er også et viktig kriterium. Likeså at man har vist evne og vilje til å iverksette miljøforbedrende tiltak på det fysiske, kjemiske, psykososiale og organisasjonsmessige plan. 

Utmerkelsen til et miljø utgjør 25 000 kroner, mens utmerkelsen til en enkeltperson utgjør 5000 kroner. Prisen for 1997 gikk til ingeniør Asbjørn Solberg ved Institutt for produktdesign, mens 1996-prisen gikk til overingeniør Arne Graabak ved Institutt for elkraftteknikk. 

Forslag til verdig prisvinner må sendes HMS-seksjonen innen den 12. april. Det er NTNUs sentrale arbeidsmiljøutvalg som fatter den endelige beslutningen.