NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes 

Teknisk ansvarlig: 
Erik Prytz Reitan

 
Et besøk i Japan 

Som et ledd i videreføringen av vårt Japan-program besøkte en liten gruppe fra NTNU i forrige uke japanske universiteter og institusjoner. Flere av våre ansatte har hatt langvarige opphold i Japan. Tidligere rektor ved University of Tokyo har vært gjesteprofessor ved vårt maskinfakultet, og blir i mai utnevnt til æresdoktor ved NTNU. Utvekslingen av studenter mellom våre samarbeidsuniversiteter og NTNU har fluktuert, og antallet er lavt akkurat nå. På et nylig orienteringsmøte for studenter registrerte vi fornyet interesse. Våre avtaler med tre sentrale universiteter gir gode muligheter for de som ønsker å reise ut. 

Gruppen som reiste ut, var bredt faglig sammensatt. Et viktig poeng var å presentere bredden av NTNUs virksomhet, og søke samarbeid også på andre fagområder enn de teknologiske. Eksempelvis rettes nå sosialantropologisk forskning mer mot det moderne samfunn, slik som det arter seg i arbeidslivet. Japan er et interessant land med sin hypermoderne industri og infrastruktur. Japanerne er dyktige, både på det teknologiske og på det organisatoriske plan. Samtidig er de sterkt opptatt av å utvikle nye spissområder for naturvitenskapelig kunnskap. Landet med sine 120 millioner innbyggere er en kunnskapsmessig stormakt. Mangelen på naturressurser gjør det også nødvendig. 

De japanske universitetene og myndighetene arbeider systematisk med kontaktene med andre land i Asia. Japan vil dermed være en inngangsport til Asia. Norsk næringsliv er også opptatt av dette. Vi har nær kontakt med en gruppe av norske bedrifter med sikte på støtte til vårt Japanprogram. Ambassaden i Tokyo, som var til stor hjelp under vårt besøk, var interessert i aktivt å bidra til norsk forsknings- og utdanningssamarbeid. 

Vårt Japanprogram vil ha sitt tyngdepunkt på den samfunnsvitenskapelige side for å bygge opp kunnskap om japansk kultur- og samfunnsliv. At dette har stor interesse, ser vi på deltakelsen i kurs som har vært gitt om japansk kultur og politikk. Særlig siv.ing.studentene strømmer til disse kursene. For teknologiene gir dette nyttig praktisk kunnskap. For samfunnsvitere og humanister representerer det fruktene av interessante forsknings- og kunnskapstemaer. 
 

Emil Spjøtvoll
rektor