NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes 

Teknisk ansvarlig: 
Erik Prytz Reitan

 
Karrieredager for Dragvollstudenter 

Karrieredagene for studenter ved HF og SVT skal bli en årviss foreteelse. Nå tar også ikke-teknologene for alvor opp kampen om markedsføring av egen karriere. 

Karrieredagen som ble arrangert på Dragvoll i fjor høst, vil nå bli institusjonalisert til et arrangement som går av stabelen hvert vårsemester. Hensikten med arrangementet er å skaffe jobb til nyutdannede studenter på hovedfag- eller profesjonsnivå. Dato for årets karrieredag er 14. mars. 

- For å få det til må næringsliv, så vel som studentene selv, bli mer oppmerksomme på hverandre, sier Kim Bjørnerud, Live Gjerde og Tonje Hungnes. De to førstnevnte studerer sosiologi hovedfag, mens sistnevnte begynner på embetsstudiet i psykologi. De tre er med i en gruppe på åtte studenter som står bak arrangementet. De kaller seg NettVerket. 

Den 14. april vil ventelig et sted mellom femten og tjue bedrifter la seg representere under dagkonferansen på Dragvoll. Banker, forsikringsselskaper, entreprenørbedrifter og andre vil være til stede. Arrangørene ønsker å vise bedriftene at siv.ing-studentene på Gløshaugen ikke er alene om å framby interessant akademisk kompetanse. 

- Denne gangen har vi lagt vekt på å få med ingeniørtunge bedrifter. Ikke-teknologer har også ting å bidra med i slike bedrifter, sier de tre. Til sammen er rundt 130 bedrifter invitert. 

- Vi fikk brukbar respons i fjor, men er forberedt på at det kan være litt mer trått i år. Konjunkturene er noe svakere nå. 

Tverrfaglighet tillegges vekt også her. Forrige gang var det bare sosiologistudenter som deltok. I år har man med folk fra psykologi, sosiologi, geografi, engelsk, pedagogikk og spesialpedagogikk. 

- Næringslivet er ikke alene om å trenge til å bli motivert. Derfor har vi planlagt et eget motivasjons- og profilseminar for studentene i forkant av karrieredagen, forteller Kim Bjørnerud, Live Gjerde og Tonje Hungnes. 

   
TEKST: TORE OKSHOLEN