NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes 

Teknisk ansvarlig: 
Erik Prytz Reitan

 
- NTNU må «spisse» virksomheten 

- NTNU ennå har til gode å fatte de avgjørende valg som kan gjøre universitetet i stand til å møte den globale konkurransen på utdanningsmarkedet. 

Det er vanskelig å styre ut fra en intern «minste felles multiplum»-strategi som skal gjøre alle litt fornøyde, sa generaldirektør Egil Myklebust i Norsk Hydro i et foredrag under «Hydrodagen» ved NTNU 4.mars. 

Hydros toppsjef avla flere verbale visitter til vertskapet mens han oppholdt seg i Trondheim. Budskapet var vennlig i formen, men ikke til å misforstå: Myklebust mener at NTNU må ruste seg til å møte en framtid der universitetet vil bli utsatt for sterk internasjonal konkurranse både innen studier og forskning. Rådet kommer fra NTNUs kanskje aller viktigste samarbeidspartner i industrien. Hydro bruker årlig ca. 100 millioner på forskning og andre tiltak ved NTNU og rekrutterer også hvert år om lag 100 nyutdannede sivilingeniører. Professor II Rolf Lundheim, som også var med i Hydro-delegasjonen, gikk så langt som å kalle forbindelsen for et skjebnefellesskap. Det gjelder særlig innen aluminiumssektoren der forbindelsen mellom NTNU og Hydro er så tett at den knapt har sin like i noe annet land. 

- I kunnskapssamfunnet vil ikke landegrenser og språkbarrierer lenger ha særlig betydning, understreket Egil Myklebust. - Kunnskapen vil flyte fritt, og kundene vil kjøpe der hvor de finner tilbudet best og billigst. I denne situasjonen er det viktig å erkjenne at man ikke kan være verdensmestre innen alle fagområder. NTNU må prioritere noen områder som må få mer ressurser enn andre, sa Hydro-direktøren. Det er nettopp en slik prosess kjempekonsernet han leder vil måtte gjennomgå de nærmeste årene. Lave oljepriser har sendt kalde gufs inn i hele oljenæringen og tvinger Hydro alene til å foreta innsparinger tilsvarende minst 2,5 milliarder kroner de kommende tre årene. Innen neste sommer skal 1 500 av de tilsammen 38 000 ansatte slankes bort. Samtidig antydet Myklebust også at virksomheten skal «spisses» mer og konsentreres om færre områder. Samme oppskrift foreskrev han for NTNU. En fersk, kreativ, konstruktiv og kritisk strategiplan og ORGUTisert administrasjon er vel og bra, men generaldirektøren var likevel ikke sikker på at tiltakene går langt nok. Han ønsket seg enda klarere prioriteringer. Han stilte også spørsmål ved om NTNU fortsatt er for mye opptatt av sitt indre liv, og for lite fokusert på endringene som foregår i samfunnet utenfor. 

«Tyngden» i Hydro-delegasjonen som kom til Trondheim viste tydelig hvor viktig selskapet synes det er å ha et godt samarbeid med NTNU.Sammen med Myklebust kom 21 andre direktører og andre framtredende representanter for selskapet. De brukte formiddagen til en omvisning i flere fagmiljøer på Gløshaugen. Om ettermiddagen stilte de opp som gjesteforelesere på et åpent arrangement i auditorium El5. Et viktig siktemål med dette arrangementet var å få studentene i tale. Direktør Helge Haldorsen i Hydro Utforsking og Produksjon Norge ga klar beskjed om at hele oljenæringen nå er inne i darwinistiske tider og at Hydro leter etter fremtidens redningsmenn i form av unge Superkvinner og Supermenn: 

- Det er mange som frykter at oljeprisen kan bli liggende på et lavt nivå i minst seks år fremover. Det eneste som da kan lyse opp norsk sokkel, er ny teknologi og talenter. Det er NTNU som må skaffe oss den Boklöven som gjør at vi kan overleve med en oljepris på $6 per fat, hevdet Haldorsen. 
  

TEKST: JAN ERIK KAARØ