NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes 

Teknisk ansvarlig: 
Erik Prytz Reitan

 
Svar på innlegg 

I sine innlegg i Universitetsavise 4.3. synes det som om Jardar Abrahamsen og Arild Staupe helt har glemt at NTNUs hovedoppgave er å lære opp studentene, ikke faglærerne. Det er studentene som skal læres opp til å motta kritisk informasjon på begge målformer. Den opplæringen får de ikke ved å få all kritisk informasjon på sin egen målform under NTNU-studiet. 

Det er for øvrig forståelig at Abrahamsen, som stipendiat ved Lingvistisk institutt, ikke skjønner at å arbeide med to målformer er bortkastet tid for folk innen andre fagområder. 

Til sist, og ikke minst: Den dag da faglærerjobben ved NTNU mister hobbypreget, vil det bli smått med dyktige vitenskapelige faglærere i realfag ved NTNU! 

 
Svein Sigmond