NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes 

Teknisk ansvarlig: 
Erik Prytz Reitan

 
IT-Fornebu 

Norsk Tjenestemannslag organiserer et betydelig antall ansatte ved våre universiteter og høgskoler. Bare ved våre fire universiteter har vi mer enn 3000 medlemmer. Fra våre universitet- og høgskoleforeninger har vi fått en samlet henvendelse om det planlagte IT-senteret på Fornebu. Styret i NTL/forening 92 slutter seg fullt ut til følgende uttalelse: 

Mangelen på fagfolk innen informasjonsteknologi må være en prioritert oppgave å løse for de offentlige utdannings- og forskningsinstitusjonene. Vi har i dag gode IT-miljøer ved våre Universiteter som kan klare dette gitt at de får de nødvendige ressurser. 

Vedtaket om IT-Fornebu forutsetter bruk av offentlige midler i størrelsesorden to milliarder kroner i bidrag fra staten. Vi er overbevist om at statlige bidrag av en slik størrelse på Fornebu vil få store negative følger for de eksisterende utdannings- og forskningsinstitusjonene i Norge. Disse konsekvensene er ikke utredet og drøftet. Vi mener et slikt senter er et langt skritt på vei til et nytt privat universitet som vil kunne overby «konkurrentene» både lønnsmessig og med hensyn til arbeidsbetingelser, « ihvertfall i den første tiden», og trekke til seg de beste lærerne/forskerne og studentene. Hva vil konsekvensene bli for det øvrige utdannings- og forsknings Norge? 

Vi mener vi ikke er tjent med en slik utvikling! 

Prosjektet er dessuten en økonomisk gavepakke til noen av Norges finansielle tungvektere med Fred. Olsen i spissen og støttes i liten grad av bransjens egne folk. 

Det er uforståelig for oss at LOs ledelse har gått inn for dette prosjektet. 

Prosjektet er stort og komplisert og krever skikkelig planlegging. Likevel presses saken igjennom med ekspressfart. Det er uansvarlig å handle uten de nødvendige utredninger og konsekvensanalyser. 

Saken må trekkes tilbake av politikerne og behandles på nytt etter at det er gjennomført en grundig utredning over hvilke konsekvenser IT-Fornebu kan få for forsknings- og utdannings-Norge. 

 
   NTL/forening 92,
NTNU Styret