NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes 

Teknisk ansvarlig: 
Erik Prytz Reitan

 
Vurderer å dekke underskudd 

Universitetet vurderer å gå inn og dekke underskuddet ved Studentbrygga. Det forteller økonomidirektør Terje Krogh. 

- Vi skal sørge for at lesesaler og auditorier holdes tilgjengelige for studentene. Det er et ansvar vi har for de studielokalene som ligger på brygga, som overalt ellers ved NTNU, sier Krogh. 

Kafeen vil bli holdt stengt inntil videre og åpner sannsynligvis ikke før til høsten. Hva som skal skje med de studentsosiale aktivitetene på Studentbrygga, vil nå bli gjennomgått på nytt. På et fellesmøte som ble holdt tirsdag, hvor de berørte parter deltok, ble det besluttet å nedsette et utvalg som skal utrede videre bruk av Studentbrygga. Utvalget består av to representanter fra følgende institusjoner: Studentersamfundet, Studentbrygga, Samskipnaden og NTNU. 

- Det blir nødvendig å diskutere en endring av profilen på de sosiale aktivitetene noe - fra å være et senter for de «frie studier» til å bli et allaktivitetshus for alle NTNU-studentene, sier Terje Krogh. 

    
TEKST: TORE OKSHOLEN 
   
Les også: Underslag ved Studentbrygga