Sammenslåinger på Kjemi og biologi

Fakultetstyret ved Kjemi og biologi har vedtatt å redusere antall institutter fra elleve til seks. Det er ikke bestemt hvilke navn de nye storinstituttene skal få. Det som er klart, er at det som nå bærer arbeidstittelen Kjemisk institutt, skal bestå av de tidligere instituttene for uorganisk kjemi, organisk kjemi, fysikalsk kjemi, og Kjemisk institutt. Videre blir Institutt for prosessteknologi sammenslått med instituttene for kjemiteknikk og industriell kjemi. Institutt for metallurgi og materialvitenskap slås sammen med Metallurgisk institutt og Institutt for teknisk elektrokjemi. Den nye instituttstrukturen skal revurderes i løpet av en forsøksperiode på fem år. Spesielt vil man vurdere å slå sammen ytterligere to institutter etter denne perioden: Botanisk institutt og Zoologisk institutt.

Fakultetsdirektør Geir Walsø regner ikke med bråk i forbindelse med sammenslåingen.

- Vi vil nok få interne diskusjoner med hensyn til nye budsjettrutiner. Men jeg tror ikke disse diskusjonene blir noe hardere på grunn av sammenslåingene enn de vi ellers ville ha fått.

- Det nye Kjemisk institutt vil romme gamle AVH- og NTH-institutter. Dermed havner to historisk sett ulike akademiske tradisjoner under samme tak?

- Det tror jeg nok skal gå greit. Alle instituttene var i utgangspunktet i mot sammenslåing. Vi har likevel greid å få alle med oss i den prosessen som har pågått, og det endelige vedtaket i fakultetsstyret om sammenslåing var enstemmig.

- Hvorfor følte dere det nødvendig å gjøre dette?

- Vi ville ha mer effektive og mindre sårbare administrative enheter.

Tanken er å opprette en administrativ leder ved hvert institutt, for å avlaste dagens instituttstyrer. - Dermed vil vitenskapelig ansatte oppleve lettelser i det administrative arbeidet, sier Geir Walsø.

TORE OKSHOLEN


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt