«Fagevalueringen og personvernet»

Under denne tittelen hadde Seksjon for universitetspedagogikk et innlegg om den sentrale fagevalueringen ved NTNU (nr 4, 1998). Da avisa gikk i trykken, var vi ikke klar over at det var gjort en feil ved at begge sider av evalueringsskjemaet var blitt kopiert og sendt ut til instituttstyrere og fakultetsdirektører.

Normal prosedyre er at alle innkomne evalueringsskjema blir optisk lest. Resultatene blir satt opp i tabell for hvert fag, med absolutt og relativ svarfordeling. Også gjennomsnittsverdier blir skrevet ut etter en skala fra 1 til 9. Denne prosedyren gjelder for alle spørsmål, unntatt spørsmål 7 («Hvordan vurderer du presentasjonsteknikken til faglærer 1»?)

Disse resultatene, sammen med kopi av kommentarene på baksida av evalueringsskjemaet, blir sendt fakultetsdirektør og instituttstyrer.

Sistnevnte får bare resultatene for fag som blir undervist ved det aktuelle instituttet.Den som er oppgitt som «Faglærer 1» ved evalueringen, får naturligvis tilgang til alle innkomne data for sitt fag.

Leserinnlegget kunne gi inntrykk av at professor Jostein Grepstad (Univ.avisa nr 3, 1998) hadde fremsatt uriktige påstander om høstens fagevaluering. Så er altså ikke tilfelle, og Seksjon for universitetspedagogikk beklager dette meget.

Vidar Gynnild Seksjonfor universitetspedagogikk NTNU


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt