Ingen betjente banker på Dragvoll

Fokus bank legger ned filialen på Dragvoll, men ruster opp på Gløshaugen.

Fredag den 13. mars - en velvalgt dato, vil mange si - er siste dag for Fokus bank på Dragvoll. Da blir de hyggelige menneskene bak skranken erstattet av en minibank, en banktelefon og kanskje etter hvert en nett-tjeneste.

Dette er bare én av flere nedlegginger Fokus bank nå går til blant de mindre filialene. - Vi kan vanskelig drive optimalt i små filialer der mesteparten av trafikken går gjennom kassen. Det krever uforholdsmessig store ressurser, sier Lasse Løberg som er sonesjef i Fokus bank.

I forståelse med NTNU...

Minibanken på Dragvoll blir selvfølgelig stående. Bankens kunder vil også få tilgang til en gratis banktelefon som gir dem direkte kontakt med en kunderådgiver. Og ved immatrikuleringa - og kanskje også ved andre store anledninger - vil Fokus igjen flytte inn hos Flyspesialisten, som banken i dag er samlokalisert med, og være personlig til stede for studentene. Ved høstens immatrikulering vil banken også presentere en nettbank: en åpent tilgjengelig datamaskin der du skal kunne ordne de fleste økonomiske transaksjoner.

Til gjengjeld rustes den betjente filialen på Gløshaugen opp. Her skal det ominnredes og opprettes en «automatsone», og rådgivertjenesten skal styrkes, lover Løberg.

Nedlegginga av Dragvoll-filialen skjer i forståelse med NTNUs ledelse, men ikke nødvendigvis med Dragvolls ansatte og studenter. Mange av de som jevnlig benytter seg av bankens skranketjenester, er nå høylytt oppgitt over at nok en servicefunksjon forsvinner fra nærmiljøet.

LISA OLSTAD


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt