UniversitetsavisaČ
NyheterKronikkInnspillKulturDebattReportasje
 
Uten ambisjoner
En stor internasjonal undersøkelse viser at NTNUs studenter er de minst ambisiøse når det gjelder egen karriere. Å bli sjef eller å eie sin egen bedrift, er ikke spesielt attraktivt. Derimot verdsetter NTNU-studenten en stabil og trygg arbeidsplass, bra betaling og framfor alt et interessant og godt liv utenfor jobben. Undersøkelsen - som omfatter studenter i 13 forskjellige land - viser også at NTNU-studenten har skrale kunnskaper i tysk, fransk og spansk.   
- Svarene gjenspeiler at NTNU-studenter har de samme verdier og holdninger som nordmenn flest, sier studenter Universitetsavisa har snakket med.   

Resten av saken


Kvikk frikjent 
Militær tjeneste ombord i motortorpedobåten Kvikk er neppe årsaken til at mange fedre fikk barn med misdannelser, mener fysikerne Anders Johnsson, Gunnhild Oftedal og Ståle Ramstad ved NTNU. På oppdrag fra Sjøforsvaret har de som uavhengige eksperter gjennomgått målingene av de elektromagnetiske feltene ombord i Kvikk. 

Resten av saken


Mange søker om penger
Hele 128 søknader har kommet inn til NTNUs program for tverrfaglig forskning. Søkerne ber til sammen om rundt 40 millioner kroner årlig for å forske tverrfaglig. Kollegiet har bevilget 3,5 millioner for resten av dette året. En av søkerne er filosofen May Thorseth (bildet) som ønsker å utrede frihetsbegrepet i lys av arbeid og fritid.  

Resten av saken

 

Innspill Innspill