NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

På tide å selge
din gode idé

Har du en idé? Tiden er inne for å selge den. Investorer, rådgivere og markedet trommer med fingrene.

Når oljen tar slutt, må vi leve av ideer. Nå er tiden inne for å selge. Startskuddet for forretningsplankonkurransen Venture Cup gikk 7.mars. Studenter og forskere ble invitert til å delta med forretningsideer som kan være med på å skape morgendagens innovative nyetableringer. Vinneren belønnes med 200 000 kroner. En fin startkapital på eget selskap.

Kunnskap og kontakter

Multimediebedriften Klapp Media har gjort det. Rådgivningsfirmaet Human Kapital A/S har gjort det. Begge bedriftene er startet opp av studenter fra NTNU, og begge har etablert seg i Trondheim ved hjelp Næringsselskapet Leiv Eriksson Nyfotek. Med Venture Cup får studenter og forskere nå muligheter til å gjøre det samme.

- Venture Cup er en konkurranse. Men prosjektet bidrar også med kunnskap og veiledning om det å etablere seg med egen virksomhet. Vi tilbyr et nettverk av ressurser av erfarne bedriftsledere, investorer og rådgivere, sier Øistein Widding, en av prosjektlederne fra McKinsey & Company.

Venture Cup 2000 er et samarbeid mellom universitetene i Bergen, Oslo og Trondheim, Handelshøyskolen BI, ForInnova, Forskningsparken i Oslo, Leiv Eriksson Nyfotek og McKinsey& Company.

Intelligent veiledning

Malvin Villabø i kommersialiseringsselskapet Nyfotek understreker at Venture Cup er en gyllen mulighet til å skape blest og støy, slik at studentene og forskere våkner opp og setter i gang med å realisere ideer. Nyfotek har selv det siste året tilrettelagt for 16 etableringer og tre lisenseringer i Trondheim i løpet av 1999. Med Venture Cup håper Villabø at det blir flere forretningsideer som vil se dagen lys.

- Det vi med denne konkurransen kan tilby, er intelligent veiledning som et viktig bindeledd mellom kompetanse og forskning på den ene siden, og kommersiell tankegang på den andre siden, sier Villabø. Som direktør i Nyfotek sitter han på et såkorns-fond på opp mot 100 millioner kroner.

Også Norges forskningsråd sitter med penger. Forny-programmet til Forskningsrådet/SND gir tilgang på midler i størrelsesorden seks millioner kroner per år. I tillegg har Næringsdepartementet lagt et prosjektutviklingsfond på 100 millioner over fire år til SND i Midt-Norge.


KAREN ANNE OKSTAD