NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Norske Skog jakter på studenter

Norske Skog inviterer til Newsprint Café i Elektrobygget ved NTNU med Bjørn Dæhlie og konsernsjef Jan Reinås som kaféverter onsdag 22. mars. Da går starten for konsernets rekrutteringskampanje overfor NTNU-studenter.

- Den sterke veksten i vår virksomhet medfører et økende behov for sivilingeniører, sier personalsjef Erik Engebretsen ved Norske Skog Follum, og opplyser at man vil trenge i gjennomsnitt ti nye sivilingeniører årlig framover.

- Fordi vi har innført mye ny teknologi vil vi trenge alle kategorier sivilingeniører, ikke bare dem som har utdanning innen treforedling, sier Engebretsen.

Guri Fuglem avla eksamen ved kjemiteknikklinjen i 1998.

- Det fine med å jobbe som ingeniør ute i en fabrikk, er at tiden er kort fra idé til iverksetting og påfølgende observering og evaluering, sier Guri, som til daglig jobber ved Norske Skog Follum på Hønefoss.