NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Replikk

 

 

 


Patrik Pedersen
Student ved Ind.øk.

Gjelder Universitetsloven kun for studenter?

 

Hvis jeg som student blir tatt i fusk, risikerer jeg å bli utestengt fra studiene. Hvis en faglærer ikke retter eksamen til riktig tid, skjer ingen ting. Begge forholdene er regulert av Universitetsloven, men NTNU velger å overse det siste.

På NTNU har Kollegiet vedtatt «Midlertidig forskrift om sensurfrist ved NTNU». Denne forskriften, som er hjemlet i Universitetsloven, utvider sensurfristen fra de opprinnelige tre ukene til fire og fem uker i fag med mange studenter. Videre sier forskriften at det skal opplyses om forsinkelser med sensuren, og at sensurfristen skal opplyses på eksamenssettene.

Utvidelsen av sensurfristen har jeg som student stor forståelse for. Det er ikke vanskelig å

«For meg handler det
om trygghet og
forutsigbarhet.»

skjønne at sensorene har behov for lengre tid til sensurering når det er mange som har tatt faget. De to siste punktene i forskriften er jobbet fram av studentene og dreier seg om vår rett til forutsigbarhet. Eksamensdato skal påføres eksamensoppgavene for å sørge for at det tydelig går frem når den lovpålagte tidsfristen for sensurering går ut, og når eksamensresultatene vil være tilgjengelige. Noen ganger kan det selvfølgelig hende uforutsette ting som gjør at det ikke er mulig å overholde tidsfristen. Da skal vi som studenter ifølge forskriften bli informert om dette.

I løpet av de årene jeg har studert ved NTNU, har Universitetsloven og den omtalte forskriften blitt brutt mange ganger på alle punkter. Mange av sensurene på mine eksamener har vært forsinket; jeg har aldri fått opplyst noen grunn til forsinkelsen eller når jeg kan forvente at de kommer; og med et par hederlige unntak har det aldri vært opplyst på eksamenssettet når sensuren skal falle.

Det virker for meg ganske paradoksalt at studenter blir nektet å ta eksamen i fag fordi de ikke leverer øvinger i tide, samtidig som de samme faglærerne ikke bryr seg om sensurfristen i faget. En faglærer jeg diskuterte problemet med, sa at han ikke kunne forstå at brudd på sensurfrister er et problem. Sensurene kom jo når de kom - det var jo bare å gå videre i studiet, mente han. Jeg ser det ikke helt slik. For meg handler det om trygghet og forutsigbarhet. Når jeg har gjort min jobb og levert eksamen, ønsker jeg en tilbakemelding på det jeg har gjort. Jeg er for eksempel spent på om det har gått bra nok, eller om jeg må gjøre endringer i min måte å studere på. Videre kan det hende at jeg trenger resultatene til for eksempel sommerjobbsøknader, eller rett og slett til å kunne planlegge sommerferien min.

Før jeg begynte å studere ved NTNU, tok jeg ex.phil. ved Universitet i Oslo. Der var det opplyst på eksamensettet datoen for når sensuren skulle falle og klokkeslettet for når resultatene ville foreligge på sensurtelefonen. Som nybakt student var jeg selvfølgelig veldig spent på hvordan det hadde gått på eksamen, og ringte sensurtelefonen bare noen minutter etter at den åpnet. Og - resultatene var der som lovet. Dette var altså mulig i et fag med flere tusen kandidater og faktisk så tidlig som i 1995. Min konklusjon er derfor at det verken kan være antallet kandidater eller teknologiske hinder som gjør at sensurene på NTNU ofte kommer for sent og at vi aldri får beskjed om forsinkelser.

Hvor ligger da problemet- Jeg har mine tanker om akkurat det, men for denne gangen skal jeg beholde dem for meg selv. Jeg ønsker i stedet å sende stafettpinnen over til NTNUs ledelse med følgende spørsmål:

Hva gjøres fra NTNUs ledelse for å unngå de bruddene på både Universitetsloven og egne forskrifter, som jeg har beskrevet over-

For det er vel et ledelsesansvar å sørge for at det finnes rutiner og kontrolltiltak som sørger for at NTNUs drift følger for eksempel Universitetsloven?  
 

.