NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Likestilling ved NTNU:
Rådgiver dyttet nedover
i systemet

NTNUs første likestillingsrådgiver var både organisatorisk, lønnsmessig og geografisk plassert i ledersjiktet. Den nåværende holder til på et loft og har hele tre sjefer over seg.

Da NTNU i 1994, som det siste av de norske universitetene, ansatte sin første likestillingskonsulent, ga stillingen på alle måter inntrykk av å være betydningsfull: Den var høyt gasjert, og rådgiveren var organisatorisk direkte plassert under universitetsdirektøren. Kontoret hennes befant seg også rent geografisk midt i NTNU-ledelsens hjerte.

De første årene var funksjonen et forsøksprosjekt, men i fjor ble stillingen ble vedtatt som fast. Svandis Benediktsdottir Vestmann (44), som tiltrådte den 3. desember i fjor, er dermed NTNUs første fast ansatte likestillingsrådgiver i full stilling. Men i motsetning til sin forgjenger har hun hele tre sjefer over seg: en seksjonssjef, en OU-direktør og en universitetsdirektør. Lønnsplasseringen er senket, og den geografiske plasseringen er heller ikke hva den var: Den som har noe usnakket med NTNUs likestillingsrådgiver, må nå finne veien opp tre etasjer i Hovedbygget, på betryggende avstand fra de fleste Menn Med Makt.

Nei til Røros

All erfaring tilsier at en likestillingsansvarlig i en stor bedrift er avhengig av et nært samarbeid med bedriftens ledelse på alle nivå. Uten holdningsendringer her, skal det mye til at forbedringer skjer nedover i systemet.

NTNUs likestillingsrådgiver har da også vanligvis deltatt på det årlige lederseminaret på Røros. Hovedtemaet der var i år strategisk ledelse. Men etter hva Universitetsavisa erfarer, var ikke likestillingsrådgiveren invitert dit i år. Hun skal ha bedt om å få delta, men fikk avslag - i likhet med de fleste andre som også spurte spesielt fordi de ikke tilhørte den gruppen seminaret var lagt opp for. Seminardeltakerne fikk imidlertid et hyggelig kort hver fra Vestmann, der hun takket for at de ville ivareta likestillingsperspektivet i arbeidet sitt.

Ønsker ingen
«likestillingspolitisjef»

- Stillingen er plassert der den naturlig hører hjemme, sier ass. universitetsdirektør Peter Lykke.

Assisterende universitetsdirektør og leder for NTNUs sentrale likestillingsutvalg, Peter Lykke, avviser bestemt at den nye organisatoriske plasseringen av likestillingsrådgiveren på noen måte er å betrakte som en degradering av funksjonen. Da stillingen ble etablert som permanent - og det var det ingen tvil om at vi skulle gjøre! understreker Lykke - ble den også grundig analysert, sier han.

- Vi ville ikke ha en «likestillingspolitisjef» som skulle fortelle ledelsen hva den bør gjøre og ikke gjøre. Vi ville ha et menneske som kunne være med fra starten av i arbeidet med NTNUs sentrale personal- og kompetanseutvikling, og da var OU-avdelingen det riktige stedet, sier han.

- Rådgiveren har likevel rykket atskillige trinn nedover på stigen-

- Rådgiveren sitter i stab og har akkurat like mye direkte tilgang til direktør og rektor som tidligere, sier Peter Lykke. - Det viktige er at hun der også kan være med i sakene helt fra starten av, og delta i et utviklingsmiljø.

- Et schizofrent forhold til likestilling

Ingunn Aagård fikk nok etter seks år som likestillingsrådgiver ved NTNU.

- NTNU har et schizofrent forhold til likestilling. Ledelsen vil ha likestilling, samtidig som de helst vil unngå å bruke ordet. Likestillingsarbeidet skal liksom pakkes så godt inn at det ikke synes eller fornærmer noen. Da blir arbeidsforholdene ganske tungvinte og vanskelige.

Det sier Ingunn Aagård, NTNUs første likestillingsrådgiver, når Universitetsavisa ber henne kommentere den nye plasseringa av stillingen hennes.

Hun var i sin tid ikke uenig i at funksjonen skulle legges til OU-avdelingen, men skjønte også at stillingen og handlingsrommet da måtte «skapes» på nytt. - Jeg syntes det lå an til uklare ansvarsforhold, uklar ressurssituasjon, uklare formelle linjer og dårligere tilgjengelighet. Dette var noen av grunnene til at jeg sluttet ved NTNU. Jeg var også sliten etter seks år med et arbeid som kunne føles ganske tungt. En annen årsak var at arbeidet hadde kommet over i en ny fase, så det var naturlig å sende ballen videre, sier Aagård, som i disse dager tiltrer stillingen som rektor ved Stranda videregående skole på Sunnmøre.

Ber om medspillere

Likestillingsrådgiver Svandis Benediktsdottir Vestmann (bildet) ønsker ikke å kommentere sin organisatoriske plassering i NTNU-systemet, heller ikke Rørossaken. Hun håper imidlertid at folk finner veien til henne, enten hun sitter her eller der. Vestmann har ambisjoner i forhold til rekruttering, og har ellers både ny handlingsplan for likestilling og etablering av et støtteapparat i forbindelse med seksuell trakassering, på blokka. - Men dette er ingen énkvinnesjobb. Jeg er avhengig av medspillere og av samhandling på alle nivå hvis det skal bli gode resultater, sier Vestmann.


LISA OLSTAD
FOTO: KENNETH AAR