NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Ledelsen har ordet

Emil Spjøtvoll

Debatt i akademia

I siste nummer av Universitetsavisa gjengis med store bokstaver en påstand om at «universitetsledelsen stjeler fra Dragvoll». Et ganske sterkt utsagn. For det første skal ledelsen urettmessig ha tatt penger fra visse fagmiljøer, og dermed nøret opp under gamle motsetninger. Hvis det var slik, ville det være en svært alvorlig sak for universitetet. Man kunne derfor forvente at det var begrunnet eller dokumentert av den som kom med påstanden. Kanskje kunne man også forvente at de som bringer en såpass dramatisk påstand videre, undersøkte om det var noe hold i den. Det eneste vi kan se i den retning, er at i den interne budsjettfordelingen på SVT-fakultetet har ett av instituttene fått en sterk reduksjon av driftsbudsjettet. Når det gjelder årets budsjett og den interne fordeling mellom fakultetene, kunne man med større rett si at «universitetsledelsen stjeler fra Gløshaugen». I realiteten ble det overført penger til HF- og SVT-fakultetet for å hindre at budsjettnedgangen ble for stor. Nedgangen er primært knyttet til den nasjonale reduksjonen av antall studieplasser i allmennfagene. Det er det Stortinget som har bestemt.

NTNU har som strategi de tre ordene kreativ, konstruktiv og kritisk. Begrepet kritisk er ikke plassert til slutt fordi det er det minst viktige. Tvert imot, å være kritisk er en av akademias viktigste funksjoner. Men da er det ikke tolkningen å kritisere det dreier seg om. Det trengs ingen akademisk skolering for å kritisere. De primitive reaksjoner av sinne, frustrasjon, forurettethet, mistro, frykt og helst legge skylden på andre, kjenner vi alle. Den kritiske funksjon akademia skal ha, er evnen til å analysere og vurdere, evnen til å holde avstand for å se store linjer og utviklingstendenser, vilje til uavhengighet i forhold til makthavere og interessegrupper.

En annen nylig diskusjon har gått på nordiskfagets situasjon og innhold. Mange av de umiddelbare reaksjoner var sterkt personfokuserte, i alle fall i form. Skal vi la den akademiske debatt vulgariseres ved å bruke tabloidjournalistikkens virkemidler-

Geminis siste nummer om fremtidsscenarier har også fått flere til å gripe pennen. Kommentarene inneholder gode poenger, men er det virkelig nødvendig å mistenkeliggjøre evne til perspektiv og kunnskapene til de som har prøvd å gi noen mulige fremtidsbilder

- I akademia vet vi bedre enn andre at det vi kan gi, er bare partielle bilder av virkeligheten. Vi kan alle bidra med vårt og dermed komplettere og utvikle vårt bilde av verden. Og det skal vi gjøre i fellesskap. Det fellesskapet skaper mindre hvis vi bruker mye energi på å mistenkeliggjøre hverandre.