NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 


I glasshuset
De sitter i glassbygningene på Dragvoll, og noen av dem
kaster av og til stein.

Fergemann Karon

Fagenes rolle er på dagsorden for tiden, og tanker om endring dukker opp som om endring var et mål i seg selv. Jeg spør meg selv hva jeg egentlig bedriver på et fremmedspråksinstitutt. Hva må vi forandre for å virke mer dynamiske og moderne?

Fergemannen Karon reiste til de dødes verden med dem som hadde levd, og på veien over eleven Lethe glemte de alt. Jeg ferger fransk kultur fra en bredd til en annen. Jeg reiser til fortidens verden for å hente en kultur som ikke er død, og tilbake, ikke for å skape glemsel, men for at færre skal glemme. Jeg ferger også til og fra de levende andres bredd, de vi ikke kjenner, fordi det foregår så mye vi trenger å vite der. Noen ganger er jeg også den andre i forhold til fransk og engelsktalende land. Jeg kommer fra det fremmede - og eksotiske - for å se på det franske med andre og nye øyne. Det er bare en brøkdel jeg kan frakte, men jeg arbeider for livet! Kulturformidler kalles det visst også, og i mitt tilfelle har det altså med det franske språket og den franske kulturen å gjøre, for fremmedspråkene er kulturfag. Når man kan det franske språket og vet noe om fransk kultur, kan man ro slik frem og tilbake mellom de andre og oss.

Men er det ikke språkkurs vi driver med- Jo, det er viktig for studentene å kunne fransk, for eksempel for å lese de tekstene vi analyserer og diskuterer. De fleste tekstene finnes ikke på norsk, og skal man lese riktig nøye - og det gjør vi - må man ha teksten i original. Men det er ikke bare ferdigheter og teknikker som
skal læres. Det er ikke nok at studentene kan kjøpe frimerker når de kommer til et fransktalende land eller skrive brev etterpå til noen de er blitt kjent med. Det handler om innsikt i en annen kultur, det handler om erkjennelse i forhold til sin egen.

Et av de viktigste målene med det jeg gjør, er å lære unge mennesker å tro på sin egen evne til å tenke. Jeg skal ikke lære studentene å tenke, for det kan de, men mange kommer til universitetet med stor ydmykhet og tror de skal sitte stille foran en foreleser og fylles av viten. Vi vet at man lærer
ved å kombinere det man kan, med noe nytt. Det er altså viktig å mobilisere studentenes erfaringer og kunnskap for at de skal se at de fra første øyeblikk har mye å bidra med. På universitetet skal vi tenke videre, tenke nytt, og et kulturfag som fransk står sentralt, nettopp fordi vi stadig ferdes mellom flere bredder. Det er å være moderne!

Sissel Lie