NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

- Kunnskapsløse miljøpolitikere
det største miljøproblemet

I forbindelse med Aktivitetsuka ved NTNU ble det 1. mars arrangert et møte hvor studenter i 3. årskurs kjemi skulle stemme over hvilke saker som ble oppfattet som de største miljøproblemer og de verste miljømyter. Møtet ble innledet med foredrag fra forskningssjef Georg Becher, NINA og fra følgende professorer fra NTNU: Tore Syversen, Reidar Sigmond, Yngvar Olsen og Torleif Holthe. Før avstemningen var det paneldebatt hvor innlederne presenterte sine anbefalinger og svarte på spørsmål fra en meget aktiv gruppe studenter.

Oppmøtet var mindre enn man kunne ønske, men de drøyt 20 som stemte, gav et resultat som like fullt var tydelig - og kanskje overraskende.

Viktigste miljøproblemstillinger sett fra et norsk synspunkt:

1. Miljøpolitikere uten kunnskap.

2. Bilen.

3. Miljøkriminalitet.

Manglende kunnskap hos miljøpolitikere fikk klart flest stemmer, ca. 85% stemte for denne. Punktet var ikke med på den opprinnelige lista, men ble tilføyd på bakgrunn av de forutgående presentasjonene og debatten. Flere påpekte at problemet også omfatter departementer og medier. Studentene påpekte at forskere og teknologer må regnes for medansvarlige i problemet, da de ikke er flinke nok til å korrigere feilaktig informasjon og myter. De to andre på listen fikk 70% og 60% støtte.

Krigsrisiko og vern av villmark fikk også mange stemmer som viktige miljøproblemer. Det var ingen som ville plassere kjemisk industri eller søppelberget blant de viktigste årsaker til miljøbekymring.

Verste myter i norsk miljødebatt:

1. Kraftlinjer er kreftfarlige.

2. E-stoffene er farlige.

Disse to første fikk nesten 100% tilslutning i første avstemning, og det ble foretatt en ny avstemning hvor disse to ble satt opp mot hverandre. Her fikk kraftlinjene fire ganger så mange stemmer som e-stoffene. Det var dødt løp mellom dise fire påstandene som alle fikk 50% oppslutning og som dermed delte tredjeplassen som problematisk miljømyte: At vi har den største utryddelse siden dinosaurene, at dioksin fra søppelforbrenning er et helseproblem, at genmat er et helseproblem, og at radioaktivitet (unntatt ved meget store doser) er et problem for miljøet. Det ble påpekt i debatten at påstandene må leses slik de står. Det er klare etiske problemer i forbindelse med genmat, og at radioaktivitet selvfølgelig er et problem for de mennesker og menneskesamfunn som rammes av store doser.

Interessant er det at et klart flertall av forskerne til stede mente at en av de verste mytene er at «miljøforskere er uhildede». Ingen av studentene stemte for denne. Hadde forskerne vært alene, vil denne påstanden blitt kåret til den tredje verste myten.

Blant de kandidater som ikke nådde opp, er det kanskje overraskende at drivhuseffekten fikk få stemmer både som miljøproblem og som miljømyte. Hormonhermerne, et problem som har vært mye fokusert av miljøorganisasjonene de siste årene, fikk bare en stemme som alvorlig miljøproblem.

Martin Ystenes

Størker Moe

Inger Mari Nygaard