NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Hva kan vi gjøre med
prosjektet «Eksperter i team»?

Åpent brev til Gradsutvalget for sivilingeniørstudiet (GUS)

Nå er det ikke lang tid igjen til 5-års studieplan skal gjennomføres i virkelig skikkelig full skala. I dag er de første 5-årsstudentene inne i tredje årskurs, og hittil har omleggingen bare berørt et moderat antall fag og et begrenset antall faglærere. Det har ikke vært helt trivielt å komme dit vi er nå, men det er bare forpostfektninger i forhold til som skal skje fra høsten av. Det er i fjerde årskurs vi har et virkelig stort antall fag, og det er da det store flertall av faglærerne vil møte omleggingen. Vi har vridd oss og laget studieplaner som skulle passe inn i de noe firkantede retningslinjene fra Virksomhetskomiteen. Jeg kan f.eks. minne om 12 bt. fagstørrelse, valgfag fra annet fakultet/institutt, tverrfaglig prosjekt og fordypningsfag. Alle disse temaer har vært problematiske i studieplanarbeidet. De tre sistnevnte har ennå ikke blitt gjennomført i full skala, og det er disse jeg vil kommentere.

Jeg er prinsipiell tilhenger av tverrfaglighet, men jeg frykter at det tverrfaglige prosjektet eller «Eksperter i team» som det nå kalles, kommer til å mislykkes i mange miljøer på grunn av ressursmangel dersom det gjennomføres som planlagt for alle linjer og fakulteter våren 2001. Jeg vil vise til de holdningene som ser ut til å råde ved mitt fakultet, ET-fakultetet. De fleste faglærerne har nok å tenke på i forbindelse med omleggingen av de andre fagene. Det er minimalt engasjement knyttet til det tverrfaglige prosjektet, og en vanlig innstilling er at dette er det noen andre som skal ta seg av. Jeg klarer ikke å se hvem disse «andre» er, og det mest sannsynlige er da at det vil bli improvisert noen halvhjertede kriseløsninger i siste liten.

En annen bekymringsfull side ved planene for «Eksperter i team» er at planene for faget, såvidt jeg har oppfattet, fokuserer nesten utelukkende det å arbeide i team, og at temaet har helt underordnet betydning. En slik prioritering er etter mitt syn helt feil, og vil neppe generere særlig engasjement verken hos faglærere eller hos studenter. Dersom prosjektet skal lykkes, må det tas opp reelle problemstillinger som smaker mer av de utfordringer studentene vil møte etter at de er ferdig, og det er vanskelig å se at det kan skaffes veiledningsressurser til et slikt opplegg for hele siv.ing. studiet allerede våren 2001. Ved ET-fakultetet nevnte vi for vårt eksterne styremedlem, direktør Nils Holme ved FFI, at det tverrfaglige prosjektet primært fokuserer samarbeidslæring. Holme var ett av de sentrale eksterne medlemmene i hovedkomiteen av Virksomhetskomiteen, og han understreket at det på ingen måte var slike tanker som lå bak Virksomhetskomiteens anbefalinger, men at de hadde forutsatt reelle problemstillinger.

Hva kan vi gjøre i denne situasjon- Det er ennå tid nok til å slakte noen av Virksomhetskomiteens hellige kyr, og vi bør heller gå inn for å realisere komiteens intensjoner. Nøkkelordet er fleksibilitet. Jeg vil foreslå at hvert enkelt fakultet, eventuelt hvert institutt, får frihet til å velge om de vil gjennomføre tverrfaglig prosjekt i full skala. Det samme kan eventuelt gjelde også for valgfag fra annet fakultet/institutt. Det er tvilsom politikk å tvinge folk til tverrfaglighet, det er bedre å lokke, og det er best når partene ser en felles fordel av samarbeidet. Dagens firkantede føringer i studieplanarbeidet er til hinder for en del gode løsninger i opplæring til tverrfaglighet. Tverrfaglighet læres best etter at en selv har nådd et visst nivå av ekspertise, dvs. så sent i studiet som mulig. Tverrfaglighet vil kunne passe godt inn i fordypningsfaget med prosjekt i 9. semester, i hovedoppgaven eller i enkeltfag med en stor prosjektdel litt tidligere i studiet. Et slikt mangfold løses best med valgfrihet. Valgfriheten løser også noen av motivasjons- og ressursproblemene, idet tverrfagligheten kan innføres gradvis. Der hvor det allerede foreligger godt forberedte opplegg for «Eksperter i team», er det flott at det gjennomføres allerede i 2001. Det tverrfaglige prosjektet er allerede innarbeidet i studieplanene, men dersom det innføres valgfrihet, kan studentene velge andre fag i 8. semester. Dette løser enda et problem, idet det har vært vanskelig å skaffe plass for tilstrekkelig antall ordinære teknologiske fag i 8. semester.

Til slutt vil jeg oppfordre GUS til åpne opp for valgfrihet i tråd med disse tanker, slik at tverrfagligheten i studiet virkelig kan realiseres.

Nils Holte

Institutt for teleteknikk