NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Bølgedager i Bølgedaler

Hvor finnes den sannferdige framstilling av studenten?

Noralv Pedersen m.fl.:
Bølgedaler
Tapir Akademiske Forlag
198,- kroner


Med redaktør Noralv Pedersen i spissen har en redaksjon bestående av journalist Tore Hugubakken, fotografene Sissel Myklebust og Kim Nygård, og grafisk formgiver Eiliv Gunleiksrud laget boken Bølgedager. Reportasjer om studenter. Her forsøker de å svare på dette spørsmålet.

Tolv reportasjer knyttet til hver sin kalendermåned danner hoveddelen av boken hvis mål er å gi et vitnesbyrd om studenten ved tusenårsskiftet, og å nyansere de mange ensidige oppfatningene om studenten.

Journalistene og fotografene har fulgt personer gjennom noen faser i deres liv, og formidler sentrale situasjoner og begivenheter for disse menneskene. Boken favner mange temaer med fokus på blant annet funksjonshemming, graviditet, alvorlig sykdom, lengsel etter hjemlandet langt borte og om hvordan det er mulig å kombinere studier og toppidrett. Reportasjene har et bredt nedslagsfelt, og forfatternes vilje til å blande det poetiske og sanselige språkets formidlingsevne med den mer tradisjonelle reportasjesjangeren er stor. Redaktøren kaller dem selv for prosessreportasjer. Hvor vellykket dette prosjektet er, varierer fra tekst til tekst. I enkelte reportasjer blir de sanselige ordvalgene litt overdimensjonerte i forhold til tematikken, men i andre sammenhenger fungerer det svært godt.

Reportasjen om orgelstudenten Roger Gilton er en intens skildring hvor musikaliteten og nerven i ordene bærer musikken som skildres, fram på en gripende måte. Samtidig er hele fortellingen om Roger Giltons vei til organisteksamen rørende uten å bli platt. Her glir språket og tematikken umerkelig over i hverandre. Dette er en reportasje man blir berørt av.

Likeledes er reportasjen om den østtimorske studentlederen Antero Benedito da Silva en veldig sterk og brutal beretning. Her er stoffet voldsomt i seg selv, og det ellers så ofte benyttede poetisk-sanselige språket er her trukket tilbake til fordel for mer nøkterne beskrivelser. Balansen her gjør også denne teksten troverdig og virkningsfull samtidig som den inneholder viktig historisk informasjon.

Boken som helhet er litt ujevn: Bølgedagene går i bølgedaler. En reportasje om jenta som velger å ta abort, avviker ikke stort fra de historiene man får presentert gjennom den kulørte ukepresse. Dette er et vanskelig tema som dessverre behandles litt for uvørent. Likevel kan nok noen, kanskje først og fremst de ferskeste studentene, finne historier som appellerer.

Reportasjene er rike på flotte fotografier som i mange tilfeller forteller sine egne historier. Noen av dem skjemmes kanskje av litt dårlig trykk, men ikke i ødeleggende grad. Midt i boken er det laget et slags pusterom hvor man finner fire kortere situasjonsreportasjer. Hver av dem har ett av de fire elementene jord, vann ild og luft som ramme. Disse integreres godt i helheten, og er både morsomme og inspirerende å lese.

Det er et ambisiøst prosjekt som ligger i bunnen av denne bokens tilblivelse, noe som går fram av redaktørens forord. Og om den ikke evner å realisere alle målene, så framkaller deler av materialet både latter og tårer. Slik har redaksjonen nådd en av sine målsettinger. Et annet spørsmål er om det finnes et reelt behov for å gi en sannferdig framstilling av studenten som sådan. Reportasjenes noe ensidige utforming og stil løfter ikke nødvendigvis fram studentens mangesidighet.


ANMELDT AV KRISTINE GJERMUNDSEN