NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes 

Teknisk ansvarlig: 
Erik Prytz Reitan

 
Reportasje 
  
Flyktningen fra Rwanda: For snart fire år siden kom det en ung gjeter- og gårdsgutt til Norge. Han het Peter Emmanuel og var fra Rwanda.

Erkebiskopen hvitvasket: Hvitvasking av penger er ikke noe nytt fenomen. Det var fast praksis hos erkebiskopen i Nidaros også. Men på en litt annen måte enn i dag.

Universitetsavisa banker på hos: Kari Tanem og Gunnar Svare