NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes  

Teknisk ansvarlig:  
Erik Prytz Reitan

 
Debatt  
   
Målform og eksamensoppgåver: Leserinnlegg skrevet av Jardar Eggesbø Abrahamsen, stipendiat ved Lingvistisk institutt.

Allmenndannelse og respekt: Leserinnlegg skrevet av Arvid Staupe.