- NTNU må på offensiven

- NTNU må gjerne delta på Fornebu. Men skal universitetet ha en mulighet til å påvirke utviklinga og bestemme spillereglene, må NTNU være offensiv.

Det sier professor Tor G. Syvertsen, tidligere leder av PAKT og innleder på Vinterkon-feransen i mars.

Investorene bak IT-satsingen på Fornebu presenterer prosjektet som «Europas mest attraktive nærings- og kunnskapssenter innen år 2005.» Etter at planene ble kjent, har det heller ikke manglet på politisk godvilje fra Stortinget for å få prosjektet i gang. Men de store norske og internasjonale datafirmaene har ikke vist interesse for noen IT-satsing på Fornebu.

Professor i konstruksjonsteknikk ved NTNU, Tor G. Syvertsen, finner ikke dette merkelig.

? IT-satsingen på Fornebu kommer 15 år for sent. Land som Irland og India ligger allerede langt foran Norge i basis IT-utdanning. Dersom vi ønsker å konkurrrere internasjonalt, må vi tenke ut hva som kan bli ettertraktet om 15 år, og ikke satse på hva som er aktuelt i dag. Derfor står ikke store internasjonale datafirma, som for eksempel Microsoft, i kø for å komme til Fornebu.

Bruk og design

Irland og India har bygd opp sin IT-industri over lang tidshorisont gjennom tålmodig og grundig arbeid. De to landene er store eks-portører av programvare på det internasjonale markedet, og Irland utdanner årlig 5000 IT-studenter.

? Et land som Norge kan heller ikke konkurrere på priser. Irland og India er lavkostland. Det er mye rimeligere for et stort internasjonalt datakonsern å utvikle programvare i India, og slik vil det fortsatt være i framtida. Et land som Norge bør derfor heller satse på å utvikle bruken og designen på IT, mener Tor G. Syvertsen.

Han mener det ikke er noen grunn til å gå imot et IT-senter på Fornebu, selv om det i utgangspunktet kun skal satses på basis IT-utdanning. Kursen og visjonene kan endres underveis.

NTNU-profil

NTNU skal i følge Norgesnettet og Underdalutvalget være den ledende forsknings- og utdanningsinstitusjonen innenfor IT i Norge. I Universitetsavisas spalter er det allerede i gang en debatt om hvorvidt en eventuell IT-satsing på Fornebu, som jo også skal bestå av å opprette nye studieplasser, vil utarme NTNU for både lærerkrefter og de beste studentene.

Professor Tor G. Syvertsen mener at dersom NTNU profilerer sine sterke sider, vil dette avverges.

? Er vi offensive, kan vi være med på å definere spillereglene. Vi må få fram hva vi kan tilby, som Fornebu ikke har. NTNU har sin store styrke i å sette IT inn i sammenhenger og kunne kombinere IT med andre fag. I framtida vil det være smart å profilere dette, og på dette området vil NTNU være mye bedre enn en basis IT-utdanning på Fornebu.

Syvertsen satt som leder for PAKT (Program for anvendt koordineringsteknologi, avsluttet i 1997). Fra dette arbeidet har han erfaringer med at flere arbeidsgivere nå ser det viktige i nettopp dette å kombinere IT med andre fag. Det er også stadig økende interesse for IT fra alle fagkretser ved NTNU.

? Men NTNU må selv bli mye bedre, for nå vet vi alt om IT, men er svært dårlige til å bruke det selv. Den akademiske tradisjon er bygd på boktrykkerkunsten, og dette gjenspeiles i at det er bøker og artikler, altså det trykte papir, som verdsettes. Bruker man IT-mediet, oppfattes man ofte som vulgær eller useriøs. Det viktigste bidraget NTNU kan gi utviklingen av IT er å vise hvordan IT kan og bør anvendes, understreker Tor G. Syvertsen.


TORLEIF JACOBSEN
Trondheim Ap kritisk til NTNU-satsing på Fornebu

Trondheim Arbeiderparti stiller seg negativ til NTNUs interesse for å plassere 30 til 60 studenter i siste del av studiet på Fornebu.

- Trondheim har i dag en rekke bedrifter som har sitt utspring fra IT-miljøet ved NTNU. Vi frykter at en IT-satsing på Fornebu kan trekke gode lærere og studenter bort fra byen, og dermed svekke det IT-senteret vi allerede har i Trondheim, sier Tore Paulsen Værnes, styremedlem i Trondheim Arbeiderparti og mye omtalt som ordførerkandidat.

Han ber derfor NTNU om å tenke seg om, før universitetet går enda mer aktivt inn for Fornebu-prosjektet.

Tore Paulsen Værnes beklager at NTNU bøyer av for det sterke ønsket fra industri og næringsliv om et IT-senter på Fornebu, fordi det er nok et eksempel på at industrisatsing og arbeidsplasser trekkes mot de sentrale østlandsområder.

Trondheim Arbeiderparti finner det også betenkelig hva Fornebu-prosjektet kan utvikle seg til på lang sikt.

? Gudmund Hernes har nå foreslått at Fornebuprosjektet også bør omfatte et medisinsk-teknisk forskningssenter. Da er det ikke bare ren IT-satsing det snakkes om, men grunnlaget for et femte universitet. Det er ikke akseptabelt, avslutter Tore Paulsen Værnes.

Vinterkonferansen
om IT-Fornebu

IT-satsingen på Fornebu blir det sentrale tema under årets Vinterkonferanse som arrangeres den 5. mars i Trondheim.

Professor Tor G. Syvertsen fra NTNU og Jan Onarheim fra Statoil skal innlede om IT og nye arbeidsformer. Per Morten Vigtel fra Norsk Investorforum, en av de sentrale aktørene i Fornebu-prosjektet, legger frem sine visjoner for Europas ledende kunnskapssenter.

Sentralt på programmet står paneldebatten hvor temaet er «Lander trøndersk IT-kompetanse på Fornebu?». Blant paneldeltakerne finner vi NTNUs rektor Emil Spjøtvoll, Per Morten Vigtel, Øystein Djupedal, stortingsrepresentant for SV, og Tron Øgrim. Sistnevnte skal etter planen satelittoverføres direkte fra Peru.

Vinterkonferansen arrangeres av studenter fra økonomiutdanningen ved HiST i samarbeid med NHO og Markedskontakt as. forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt