Universitetsavisa trenger dask?

Innlegget mitt i forrige nummer av Universitetsavisa kom ganske skjevt ut etter problemer med dataoverføringen. Ikke bare er tittelen endret fra «Jenter trenger D@SK» til det kjedelige «Jenter og data», men også ordet «likere-behandling» ble borte og erstattet med det (her) intetsigende «likebehandling». Bortsett fra det har alle anførselstegn falt ut, slik at man ikke ser hva som er sitat fra brevet, og avsnittsinndelingen er håpløs. Kanskje burde ha stått som signatur: fritt etter Beate Ystenes?

Beate Ystenes


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt