Nå ble jeg sint, professor Aas!

I Universitetsavisa 12. februar ser jeg at du har definert administrasjonens (universitetsbyråkratiets - gjerne for meg) rolle til å være «tjenerskap». Tjenerskap er et gammeldags, i dag verdiladet, begrep som må oppfattes som nedlatende av dem som skal være tjenerskapet.

Hvis du er dårlig til å uttrykke deg, kan jeg være overbærende med en glipp og oppfatte det som du har ment noe slikt som «serviceapparat». Men hvis du mener det du har sagt, da er jeg ikke bare sint, men virkelig forbanna.

Situasjonsbeskrivelsen det vitenskapelige personalet gir av NTNUs papirmølle, dekker fullt ut egen oppfatning fra byråkrats ståsted. Men hvorfor gjør ikke dere noe med det? Det er faktisk dere som styrer universitetet. Slutt med å syte og klage, sett i gang med å styre, og ikke oppfør dere som et servilt tjenerskap både overfor departement og eget byråkrati. Kanskje blir det levelig for oss alle.

Bjørg Ulsaker, Overingeniør Institutt for bioteknologi


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt