Herr Redaktør

På første side i siste nummer av Universitetsavisen slås det opp at de rene administrative enhetene ved NTNU vokser i rekordfart, og at «det uttrykkes mistillit til den forvokste sentraladministrasjonen ved universitetet». Dette inntrykket av en inkompetent administrasjon med et årlig innsparingspotensial på opp mot 100 millioner kroner har også blitt spredd til Adresseavisen og andre presseorganer.

Som representant for den største administrative enheten ved universitetet, Teknisk avdeling; føler jeg meg tråkka på og føler sterk trang til å ta til motmæle, og da er det faktisk med et berettiget krav til anerkjennelse av mine mange dyktige medarbeidere jeg kan vise til følgende fakta:

Fra jeg tiltrådte som daglig leder for Driftsavdelingen ved NTH i 1974 og fram til nedleggelsen i 1995, hadde vi ingen økning i disponible timeverk ved vår avdeling. Dette er dokumentert i statistikk gjengitt i NTHs årsberetninger fra denne perioden.

Antall driftsstillinger er i 1974 oppgitt til 118 og i 1994 hadde vi 118,5. Også når det gjelder renhold, greide vi gjennom løpende rasjonalisering å hindre en økning i takt med økningen i arealene. Tilgjengelig statistikk viser at vi i 1980 benyttet 149 årsverk til renhold og at vi i 1990 også opererte med 149 årsverk.

Arbeidstiden ble i løpet, av perioden redusert med 2,5 timer i uken, arealene økte fra 203.000 m2 til 293.000 m2, og studenttallet ved NTH økte samtidig med 43%.

I forbindelse med opprettingen av en teknisk avdeling for hele universitetet i 1996, ble det overført én ny stilling fra NTH til avdelingen, og senere er det ikke opprettet nye stillinger.

Når vi dessuten kan dokumentere at vi sammenlignet med de andre universitetene kommer svært gunstig ut når det gjelder årskostnader pr. m2 bygningsareal, så burde det være forståelig at vi er mange som reagerer negativt på å bli framstilt som tilhørende en inkompetent og forvokst administrasjon.

Jens Nordback


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt