Jantemodul 1, jantemodul 2

Felles innføringsemne er en typisk norsk løsning ? alle skal ha så likt utgangspunkt som mulig. En typisk amerikansk løsning er noe som heter «Breadth Requirements.» Hver student er nødt til å ta minst tre emner fra den regulære studieplan i hvert av følgende fagområder: humanitære fag, sosialvitenskapelige fag, naturvitenskapelige fag (9 emner tilsammen).

Dette fører ikke bare til at studentene får mer bredde, men også at fagmiljøene får mer bredde.

 
PS. Joda, jeg er også en typisk amerikansk løsning. Men jeg bor i Norge fordi «det er typisk norsk å være god.» Krigføring mot Irak, forresten, er en typisk amerikansk løsning.
Allan Krill


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt