Mystisk likestilling

I en kronikk om kjønnsbaserte lønnsforskjeller mellom kvinner og menn ved NTNU (12. februar) konkluderer Kristin Dæhli og Ingunn Aagård med at det går fremover, men at mye fortsatt gjenstår før reell likestilling er oppnådd. Et implisitt premiss er antakelig at det jevnt over er kvinner som «diskrimineres» i en eller annen forstand.

Det er imidlertid ikke lett, dette. For se hva som skjer når det blir motsatt: «Lønnsstatistikken viser at kvinnelige professorer enda til tjener noe mer enn sine mannige kolleger. Dette er gledelig og viser at universitetet er kommet langt i sine bestrebelser på å oppnå likelønn og i å motarbeide «verd-settingsdiskriminering» (mine uthevelser).

Som kjent står enkelte utsagn best ukommentert.

Arve Hjelseth,  sosiolog 


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt