NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Aktivitetsuken 2000: Undervisningsvirvar

Ei alternativ uke for sivilingeniører er i anmarsj. Det er duket for et virvar av debatter, undervisning og underholdning.

Mandag 28. februar kan tredjeklassingene på sivilingeniørstudiet glemme bøkene for ei uke framover. Da starter ei aktivitetsuke med debatter, foredrag, kurs og sosiale aktiviteter. Uka er et pilotprosjekt som forhåpentligvis skal bli et fast innslag i sivilingeniørutdanninga.

- Dette er ei uke hvor fokus skal ligge på formidling og høy pedagogisk kvalitet. Den representerer et satsningsområde som NTNU gjør for å være et ny-tenkende og annerledes universitet, sier Kjersti Tveit Nergaard, som på oppdrag fra Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS) har ledet an i planleggingen.

Gasskraft og UFO

Arrangørene håper på en refleksjon rundt mer «ikke-teknologiske» temaer, men også at man skal reflektere omkring teknologi innenfor en samfunnsmessig og politisk kontekst. Sentrale aktører i gasskraftverk-debatten vil stille opp i en paneldebatt sammen med politikere og fagfolk fra NTNU. De skal diskutere hva gasskraftverkutbygging kan ha å si for miljøet.

Skulle gass-debatt bli for vidløftig, vil en UFO-debatt kanskje fenge de som mer ønsker seg underholdning. Med tro, vitenskap og Otto Jespersen som møteleder, vil studentene kunne overvære en debatt om hvorvidt det finnes utenomjordiske vesener.

Variert virvar

Med afrikansk musikk, foredrag om Kværner-prosjekt, konkurranse med pengepremier og foredrag om utelandsopphold, kan studentene fredag 3. mars sette fokus på sin egen framtid. Fakultetsprogrammene er fag- og studieorientert med blant annet karrieredag, CV-konkurranse, bedriftsbesøk og seminar om kontroversiell oljeutbygging, veiledning i hvordan starte sin egen bedrift og utallige foredrag. Med andre ord et variert virvar i innhold, form, fag og formidling.

Kjersti Tveit Nergaard sier uka skal fremme et ønske om å lære andre ting enn pensum. Hun håper på at uka skal være en «herlig lapskaus» som kan være en inspirator til å diskutere og analysere faglige og tverrfaglige problemstillinger i sammenheng, samt å åpne opp for refleksjon.

- Håpet er at man på denne dagen skal bedre sine forutsetninger for å se ting i en større sammenheng, sier Nergaar.

Info-trøbbel

Selv om vårsemesteret for 3. klassingene er utvidet med ei uke, er det noen som ikke har fått med seg at det skal være ei undervisningsfri aktivitetsuke.

- Arrangørene har ikke tatt informasjonssiden nok alvorlig. Jeg vet flere forelesere som nå plutselig må forandre det undervisningsopplegget som de har planlagt. Spesielt kinkig er det for de som underviser både andre- og tredjeklassinger i ett og samme kurs, sier Martin Ystenes, som selv måtte ta initiativ til å informere sitt eget fakultet.

Kjersti Tveit Nergaard forteller at de har hatt løpende kontakt med hvert enkelt fakultet, og synes det er merkelig at ikke fakultetene har tatt ansvar for å formidle videre til faglærerne.


KAREN ANNE OKSTAD