NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Til Norge for å lære business

Rundt 80 studenter i faget industriell økonomi og teknologiledelse, derav halvparten utenlandske, møttes i forrige uke på Gløshaugen for å diskutere bedrifter i rask vekst.

Seminaret «Challenges of Growth» var et ledd i en større, europeisk seminarserie med paraplytittelen «Business in Growth», og arrangementet omfattet både case-konkurranser, foredrag og bedriftsbesøk.

UTFORSKER NORSK KULTUR: Metin Soref, Mathias Lorenzl og Mehmet Mert Toker tok seg tid til et liten snøballkamp mellom de mer alvorlige slagene. (Foto: Kenneth Aar)

Det er ikke ofte at så mange utenlandske studenter gjester NTNU og Trondheim for et seminars skyld, og de ga klart uttrykk for sin begeistring. - Vi har fått vite mye om den nyeste teknologien, og fått inside information fra folk på høyt nivå i norsk næringsliv. Vi har også lært mye om norske mennesker og norsk kultur, sier Mathias Lorenzl fra Tyskland og Mehmet Mert Toker og Metin Soref, begge fra Tyrkia, til Universitetsavisa.

Seminaret ble arrangert av Estiem NTNU, den lokale norske avdelinga av Estiem, European Students of Industrial Engineering and Management. Estiem har drøyt 40 000 medlemmer ved 50 universiteter i 19 europeiske land.

Både case-konkurransen og seminaret skjedde i samarbeid med Norske skog, Telenor og Fast Search & Transfer.