NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

 


Uten bunad

Brit Mæhlum er instituttleder på Nordisk. Ifølge HF-dekanen et gammelmodig og uakademisk fag. Nå vil vi ha Mæhlum mot veggen. - Skal dere ta bilde av meg også? Kanskje jeg skal finne fram bunaden?

Ved nærmere ettertanke kommer hun på at blusen og skjørtet må strykes, og det har hun ikke tid til. Den ironiske distanse har hun i behold.

Professor Brit Mæhlum leder Instituttfor nordistikk og litteraturvitenskap - nå et institutt i opprør. Dekan Petter Aaslestad ved HF sådde vind da han satte søkelyset på nordiskfaget. «Gammelmodig og uakademisk,» var to av karakteristikkene han brukte. Dekanens innspill høstet storm. Tre sider med leserinnlegg i forrige utgave av Universitetsavisa var viet Nordisk.

Men du var ikke blant bidragsyterne, Brit Mæhlum. Sitter du nå helt stille, i håp om at stormen snart passerer og Aaslestads utspill går i glemmeboka?

- Overhodet ikke. Men jeg ønsker å spre oppmerksomheten på flere enn min egen person. Jeg har organisert utspillene som kom etter Petter sitt første angrep. Så selv om jeg personlig har holdt en litt lav profil, har jeg tatt hånd om koreografien.

Så ditt fravær i Universitetsavisas spalter er ikke uttrykk for en slags strutseholdning for din egen del?

- Jeg er blitt intervjuet både i Adresseavisen og i Studentradioen, ved siden av den første artikkelen i Universitetsavisa. Saken har også fått oppslag i hovedstadsaviser som Aftenposten, der det blir framstilt som en generell sak ved universitetene - med fokus på studentnedgangen. Vårt institutt har så absolutt holdt en høy profil i denne saken. Det akter vi å fortsette med.

De av oss som følger debatten på litt avstand, får en følelse av at den dreier seg om hvorvidt faget nordisk er avleggs. Er det slik?

- Nordiskfaget er absolutt ikke avleggs. Det betenkelige er at nettopp Petter, som selv er ansatt på instituttet, inntar en slik mytisk holdning til nordisk. Det var kanskje slik i en periode, at faget var relativt gammelmodig i sin innretning. Men det er ikke slik i dag. Men det er klart - «Image is everything» - folks oppfatning av nordiskfaget, om at vi driver med en slags avansert form for rettskriving, er altså feil. Den forestillingen rimer overhodet ikke med vår selvoppfatning - enn si hva vi faktisk holder på med.

Er det Petter Aaslestad som har et problem, eller er det dere?

- Kanskje begge to? I den grad Nordisk ved NTNU har et problem, deler vi skjebne med våre søsterfag ved andre norske universiteter. Ikke bare det: Morsmålsfag i hele den vestlige verden sliter med slike problemer for tida. Den pågående globaliseringen setter de små språkområdene under press. Dette må vi forholde oss til. Da nytter det selvsagt ikke å sitte stille. Denne stormen er på ingen måte over.

Da er det vel modig av Petter Aaslestad å dra i gang denne debatten, i en situasjon hvor man måtte forvente sterke reaksjoner?

- Vel-vel. Jeg ville nok valgt andre adjektiv enn «modig.»

Som for eksempel?

- Tjah. «Pussig,» eller kanskje «selsomt?!» Jeg har sterkere alternativ, men dem kan vi jo la ligge.

Du brakte selv inn temaet 'globalisering.' De små språkene er under et hardt press. Snart snakker datamaskinene til oss, og om vi ikke passer på, vil alle snakke engelsk. Hvor står Nordisk i år 2030?

- Da er vi nok her fremdeles. Vi jobber intensivt med IKT. Databasert undervisning er et satsingsområde. Dette bringer oss tilbake til utgangspunktet: Vi er absolutt ikke gammelmodige. Vi trengs mer enn noen gang. For hvem skal tale det vesle språks sak, om ikke vi gjør det?


TORE OKSHOLEN
FOTO: KENNETH AAR