NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Problembasert læring - medaljens bakside

Kjære redaktør i Universitetsavisa

Jeg har noe på hjertet, som jeg synes alle på universitetet burde bli mer oppmerksom på. Jeg ser at Univeristetsavisa kan være det rette forumet å ta dette opp i. Det gjelder i bunn og grunn studentenes ve og vel:

Mitt utgangspunkt er som formann i NTH Flyklubb, en klubb som rekrutterer sine medlemmer hovedsaklig fra Gløshaugen-miljøet. Det har i de siste årene vært en dreining mot problembasert læring med flere prosjektoppgaver på Gløshaugen. Dette ser ut til å ha påført studentene økt arbeidsbelastning, med mindre tid til å drive med andre fritidssysler. Jeg vil tippe ledelsen i NTNU ville applaudere dette, for nå har man lykkes med å få studentene til å jobbe mer og bedre med fagene, og med å engasjere dem mer i studiearbeidet. Vel og bra det, forsåvidt, men medaljen har en bakside.

Vi i NTHF merker dette veldig godt på kroppen da vi er en liten klubb med få medlemmer. Stadig oftere ser vi at studenter er forhindret i å delta på klubbaktiviteter pga. av prosjektarbeid/gruppearbeid. Og når studenten til og med må jobbe i helgene for å rekke prosjektinnleveringer, synes jeg det er på tide å si fra. Fortsetter dette, blir det en umulighet å drive studentorganisasjoner, linjeforeninge ol. Studentene får ikke den avveksling, rekreasjon og hvile de trenger for å gjennomføre studiet på en anstendig måte, og vi vil få se en økning av psykiske problemer blant studentene. Det er også mangt en student skal lære om livet og samfunnet, som ikke står (og heller ikke bør stå) i universitets pensum.

Den gang jeg var student ved NTH (som det het den gang), ble mye av det praktiske arbeidet med fagene gjort gjennom øvingene. Det var gjennom øvingene jeg fikk en forståelse av fagene. Med 'problembasert læring' skulle man dreie øvingsoppgavene mer mot prosjektarbeid i grupper. På den måten virker det som om øvingene har blitt litt færre og større, og skal utføres i grupper. Men i bunn og grunn (slik jeg ser det) var de gamle øvingene glimrende eksempler på problembaset læring. Man fikk problemene i passe små porsjoner, og man kunne jobbe med dem selv, når det passet en selv.

Og man fikk en passe jevn studiebelasting. Selv følte jeg at jeg fikk inn hele pensum med passende fart.

Med gruppearbeidet må man gjøre deler av arbeidet når det passer de andre på gruppen, i tillegg til at man får en del overhead med koordinering av arbeidet. Dessuten, fordi man må dele arbeidet mellom medlemmene i gruppen, får man bare arbeide med deler av pensummet. Jeg ser heller ikke bortfra at prosjektoppgavene tilsammen har blitt mer omfattende enn de gamle øvingene. Den gang jeg var student, fikk vi heller ingen opplæring i å organisere grupper og styre prosjektarebidet. Jeg håper imidlertid at dette har bedret seg nå.

Jeg hadde derfor sett at man på NTNU så litt nøyere på studieopplegget og den totale arbeidsbelastningen for studentene. Strengt tatt skulle man anta at studenter burde være underlagt arbeidsmiljøloven, men jeg kan ikke tenke meg at det er mange studenter som jobber mindre enn 40 timer i uka. Men når studenten ikke en gang har tid til å hvile på hviledagen, er det ille.

For det må være et viktig poeng for universitetet at det har en sunn og frisk studentmasse, og at studentene gis tid til avkobling og rekreasjon gjennom organisasjoner og foreninger. En student som deltar aktivt i andre aktivteter, vil også få større overskudd til å gjennomføre studiene. Dette kommer universitetet til gode gjennom bedre resultater og oss studentorganisasjoner til gode gjennom økt aktivtet. Vi i NTHF hadde satt veldig pris på dette, for vi er få medlemmer som driver en tidkrevende aktivitet.

Agnar Renolen

Formann NTHF

(tidl. student og stipendiat på Gløshaugen)