NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Debatt

Mer enn bare Nordisk

Med sin kommentar til den bekymringsfulle rekrutteringssituasjonen til nordisk språk og litteratur i Universitetsavisa nr. 2 2000, skapte HF-dekan Petter Aaslestad - forståelig nok - et jordskjelv ved sitt eget institutt. Med karakteristikker som «gammelmodig» og «uakademisk» blir det garantert bråk. Aaslestad peker på at fagmiljøet har nølt for lenge med å reflektere over sin egenart, at det ikke følger med i samfunnsutviklingen, og han kommer med råd i sakens anledning.

Jeg kjenner ikke situasjonen i nordisk, og kan ikke uttale meg om denne konkrete saken. Svar på tiltale i Universitetsavisa nr. 3 er kanskje fortjent. Dårlig rekruttering er imidlertid et problem som gjelder langt ut over nordisk språk og litteratur. Det ville derfor være synd om diskusjonen endte med konklusjonen at «Petter har ikke bakkekontakt, fagmiljøet er moderne, og den dårlige rekrutteringen er midlertidig». På deler av mitt fakultet, Fakultet for kjemi og biologi, har også studentrekrutteringen blitt dramatisk forverret på et par år. Andre fakulteter har det likedan. Dette er et problem som ikke bør angripes med å forsvare faglige posisjoner. Her vil jeg heie på Aaslestad for å forsøke seg på en analyse av hva som kan gjøres i rekrutteringsarbeidet, og det er synd om dette forsøket skal bli drept før det har startet.

Det er liten tvil om behovet for en slik analyse, med tilhørende handling. Statistikken viser at det ikke blir vekst i studenttall på samme måte som tidligere. Det stilles større krav til omstilling i arbeidslivet. Ungdom endrer holdning til det å studere, med mer vekt på karrière enn personlighetsutvikling. Nye og kuule fagtilbud er mer i skuddet enn de tradisjonelle.

NTNUs strategidokument utfordrer fagmiljøene, men på det generelle plan. Kan vi leve opp til å «prioritere rekruttering av dyktige studenter [og ansatte]» som det står i strategidokumentet? Har vi den riktige balansen mellom utdanningskvalitet og -volum? Kan vi selv omstille oss til nye krav som studentene vil møte i sin karrière? Hvordan kan vi skifte fra at vekst er suksess til at omstilling gir suksess? Hvorfor gir enhver endring, særlig reduksjon, dårligere økonomi i fagmiljøene?

Jeg tror NTNU bør gripe fatt i symptomene på Nordisk fordi de er symptomer på NTNU. Spørsmålet dreier seg om mer enn ordbok til eksamen og norrønt som obligatorisk.

Bjørn Hafskjold

Institutt for kjemi