NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Høye topper, dype daler
- Vi vil vise mangfoldet og motsetningene i studenthverdagen, sier Noralv Pedersen, redaktør for reportasjesamlingen «Bølgedager». Boka følger en god håndfull studenter i Trondheim gjennom et helt kalenderår.

Noralv Pedersen (journalist), Sissel Myklebust (fotograf), Tore Hugubakken (journalist) og Kim Nygård (fotograf) har fotfulgt Trondheimsstudenter gjennom et helt år, og levert et stykke solid reportasjearbeid.

«Studentane er ei indianarstamme med over 180 000 medlemmer. Dei bur i reservat på studentbyane og lever på sida av det norske samfunnet.»

Det skriver Noralv Pedersen i forordet til «Bølgedager». Og det var ett av utgangspunktene for at han og fire andre unge mennesker en høstdag i 1998 bestemte seg for å lage bok sammen. Bok om studenter ved et tusenårsskifte: om ungdom som lever litt på sida av vanlige folks hverdag og som har det til felles at de studerer, men som for øvrig er og lever like forskjellig som alle vi andre gjør.

- Studenter blir i det offentlige rom ofte framstilt som en gruppe glade begersvingere. Og det er sant, mange har det fint. Det ville vi også vise i boka vår: glede, vennskap, engasjement og kunnskapshunger. Men vi følte samtidig at det var viktig å komme noen skritt lenger. Jaget etter å bli den faglige og sosialt sterke A4-studenten kan også ødelegge for mange. For studenter som ikke har noen stormer i livet bak seg, kan sykdom, sorg og ensomhet få ekstra store konsekvenser. Dessuten mangler du som student en del rettigheter. Disse delene av studenthverdagen ville vi også dokumentere, sier Noralv Pedersen.

- Ei sanselig bok

Med seg i dokumentasjonsarbeidet har Pedersen hatt Tore Hugubakken, Sissel Myklebust, Kim Nygård og Eiliv Gunleiksrud, og sammen fulgte disse en god håndfull Trondheimsstudenter gjennom hele 1999. Noen norske, noen utenlandske, noen syke, noen friske. Gjennom svangerskap og fødsel, gjennom sykdom og depresjoner, medgang og motgang, i studier og fritid, på hybel og på hjemstedet. Boka har da også fått en kronologisk utforming, med en stor og rikt illustrert reportasje for hver måned.

- Dette er ikke noe forskningsprosjekt eller sosiologisk studie, understreker Pedersen. - Det er et forsøk på god, dokumentarisk reportasje. Vi har prøvd å få til ei sanselig bok.

- Hvem er boka skrevet for?

- Studenter. Folk som har vært eller vil bli studenter. Hvem som helst. Den berører svært allmenne ting og situasjoner.

Sterke opplevelser

- Hva gjorde størst inntrykk på dere underveis?

- Det var en lærerik prosess, og vi ble kjent med så mange som ga oss så mye. Men for egen del vil jeg trekke fram to ting som gjorde særlig inntrykk. Det ene var møtet med Antero Benedito da Silva, studentlederen fra Øst-Timor, som fikk Studentenes fredspris i 1999. Å ha kontakt med ham gjennom hele dette dramatiske året i Øst-Timors historie, å få e-post fra ham skrevet midt under militsens herjinger, mens byen hans sto i brann, det var en sterk opplevelse.

Det var også møtet med døve studenter i Trondheim, en helt ny og fremmed verden for meg. Mange døve opplever isolasjon ved NTNU. For eksempel hadde en døv Gløshaugen-student vi fulgte, fått én hørende venn etter seks år på universitetet! På den andre siden er det sosiale miljøet døve imellom veldig sterkt.

Tett på

- Dere har noen ganger gått svært, svært nær de studentene dere har vært sammen med?

Ja. I løpet av de månedene vi fulgte studentene, kom vi tett på hverandre. Det forutsatte et tillitsforhold og at følgene av å stille opp, var diskutert grundig. Det siste var kanskje årsaken til at ingen trakk seg. Vi ble enige om at det hadde en funksjon å være så åpen om for eksempel abort og alvorlig sykdom. Andre i samme situasjon kan få hjelp ved å lese det, samtidig som andre lesere kan få ny innsikt, sier Noralv Pedersen - som tror at mange av reportasjene også vil få det til å rykke i leserens smilebånd.

«Bølgedager» er utgitt på Tapir Akademisk Forlag, med støtte fra NTNU, Kulturstyret/Velferdstinget og Utenriksdepartementet, og koster 198 kroner. Universitetsavisa kommer tilbake med bokomtale i et senere nummer.


LISA OLSTAD
FOTO: TONE KVENILD