NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes 

Teknisk ansvarlig: 
Erik Prytz Reitan

 
Sjefer slutter 

Et direkte resultat av Orgut-prosessen er at flere administrative ledere slutter ved universitetet. 

Delvis skjer dette på grunn av at enkelte avdelinger opphører å eksistere (Forskningsavdelingen) eller at omorganiseringen er så gjennomgripende at nåværende leder har søkt seg annet arbeid utenfor NTNU. 

Jacob Hygen slutter som direktør i Avdeling for forskning og utdanning, og begynner allereden 1. mars som administrerende direktør i Kompetansesenter for helsevesenet A/S. 

IT-sjef Stig Ole Johnsen slutter også i sin stilling, og begynner i nytt arbeid hos Fokus Bank i april. 

MA-sjef Ragnar Møller slutter i løpet av de nærmeste ukene, og begynner i ny jobb som logistikksjef i Trondheim Energiverk. 

Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes vil få avløsning i Informasjonsavdelingen, og begynner i løpet av våren i ny stilling ved NTNU. 

NTNU har utlyst både stillingen som informasjonsdirektør og direktør for organisasjonsutviklingsavdelingen. Søknadsfristen gikk ut den 15. februar. 
  
  
Søkere til stillingen som 
informasjonsdirektør ved NTNU 

Halvard Bøe jr. (48), Stavanger 
Elisabeth Holmen (33), Vinje 
Jan Høst (44), Trondheim 
Karin Gjøl Hagen (50), Leknes 
Sri Fristad Mathisen (42), Trondheim 
Bjørn Øyvind Engh (51), Trondheim 

Søkere til stillingen som 
organisasjonsutviklingsdirektør ved NTNU 

Mats Huseby (32), Oslo 
Svein Amundsen (42), Alta 
Helge G. Gravås (50), Trondheim 
Arnt Einar Litsheim (30), Oslo 
Åse Berge (37), Trondheim 
Anne Beate Reinertsen (38), Trondheim 
Dag Lyseid (45),Trondheim