NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes 

Teknisk ansvarlig: 
Erik Prytz Reitan

 
Nyheter 
  
Får mindre barn: En hovedoppgave ved Det medisinske fakultet ved NTNU påviser klart at barn som fødes av en mor med lite utdannelse, veier mye mindre enn barn født av mødre med utdanning. Lav fødselsvekt betyr ikke bare fare for komplikasjoner ved fødselen, men gjør barnet mer utsatt for en rekke sykdommer senere i livet.

Avansert forskningsdatabase online: 500 000 artikler, forskningsresultater og konferansedokumenter om avansert elektronikk er nå tilgjengelig i fulltekst.

Hvor er gründerne: Malvin Villabø synes at universitetet burde være mer opptatt av kommersialisering. Festtalebegrepet «Teknologihovedstaden Trondheim» stemmer først med virkeligheten når vi i nærmiljøet til Gløshaugen har skapt 20 000 teknologi- og kunnskapsarbeidsplasser.

Pris for gode sjekklister: Helse, miljø og sikkerhet skal tidlig inn i alle byggeprosesser. Nå har «Byggearmen» fått pris for utvikling av gode rutiner ved NTNU.

Skilte mest utsatt for prostatakreft: Skilte eller separerte menn løper femti prosent større risiko for å få prostatakreft.

Gikk på kurs, ble røykfri: Fire av NTNUs nikotinslaver sprengte lenkene for tre måneder siden. Og de er fortsatt på frifot.

Sjefer slutter: Et direkte resultat av Orgut-prosessen er at flere administrative ledere slutter ved universitetet.