NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes  

Teknisk ansvarlig:  
Erik Prytz Reitan

 
Debatt 

Bibliotekene og «løkka i livet»: Debattinnlegg skrevet av Morten Haugen, fylkesleder i Norsk bibliotekforening, Sør-Trøndelag. 

Trøste og bære: Debattinnlegg skrevet av Asbjørn Aune. 

Begge målformer akseptable: Debattinnlegg skrevet av professor og instituttleder Sigurd Skogestad. 

Målstrev uten mening: Debattinnlegg skrevet av Jostein K. Grepstad ved Institutt for fysikalsk elektronikk.

Diskutable forhold på Dragvoll: Debattinnlegg skrevet av Sigvald Grøsfjeld jr., student ved Historisk institutt.

Kommunal søppelfiasko: Debattinnlegg skrevet av kommunalråd i Trondheim, Lars Magnussen (H).

Fellesemnet Modul II: Debattinnlegg av Gunnar Austrheim ved Botanisk instiutt.

Målform i eksamensoppgaver: Debattinnlegg skrevet av professor Svein Sigmond ved Institutt for fysikk.

Gjør 3FY obligatorisk: Debattinnlegg skrevet av professor Svein Sigmond ved Institutt for fysikk.