SKILTKOMITEEN
Møte nr. 54, 06.02.98 kl.12.30 i Driftssentralen

Møtene kan synes mange, og oppgaven virker enkel. Kanskje så enkel at Skiltkomiteen står lagelig til for et Orgut-hugg?

Så enkelt er det nok ikke. Skiltkomiteen er supereffektiv, pålitelig og sørger i det stille for at både vi innfødte og besøkende ikke bruker mer tid enn nødvendig når vi famler oss fram til en ukjent adresse enten på Gløshaugen eller på Dragvoll.

Skiltkomiteen ble opprettet i februar 1996 for å om mulig komme fram til en felles skiltpraksis ved hele universitetet. Antallet medlemmer har vært varierende, og ett av kriteriene for å delta er om man har noe å bidra med, f.eks. lokalkunnskap. Leder for komiteen med de mange møter har hele tida vært Asgeir Gunnes.

- Vi startet med arbeidstøyet og bilparken ved universitetet, forteller Gunnes. Deretter gikk komiteen løs på de store orienteringstavlene som står flere steder rundt om. Neste trinn er merking av bygninger på utsida, og det er der Skiltkomiteen befinner seg akkurat nå. Så småningom har man også begynt på innvendig skilting. I tillegg har Skiltkomiteen gjort et betydelig fotarbeid i form av å orientere ulike transportfirmaer som ofte besøker NTNU, drosjesentralen og andre institusjoner som ofte har fortvilet over konglomeratet av veier, plasser, bygninger og innganger.

Utsendte medarbeidere

Skiltkomiteens geriljagruppe utgjøres av Janne Kolberg og Randi Tiller. Det er de som drar rundt - med og uten bil - og fotograferer eksisterende skilt, noterer seg mulige løsninger og tar sakene opp i komitemøtene. Komiteen diskuterer deretter den mulige løsningen, og kommer opp med et forslag. Forslaget sendes over til den berørte parten - for eksempel et fakultet eller et instututt, og når tilbakemeldingene er kommet inn, vedtar komiteen den endelige utforminga og setter bort det praktiske arbeidet til skiltmakeren. Innvendig skilting ekspederes av egne krefter, mens de store orienteringstavlene og utvendige skilt settes ut på anbud.

- Det er viktig at vi holder en enhetlig profil. Hensikten er jo å rettelede besøkende, enten de kommer fra NTNU eller fra utsida. Og derfor bør teksten være så opplysende men samtidig så kortfattet som mulig, sier Svein Hugo Andersen, som forøvrig tidligere var driftsansvarlig på Kalvskinnet.

Lov og rett i LA

Møtene i Skiltkomiteen var sjelden over en time. Da legger Janne Kolberg - som med sin Mac har laget et utkast - fram et forslag som diskuteres. Diskusjonen bærer preg av rett på sak. Men humoren er ikke langt unna, og latteren sitter løst da Janne Kolberg setter fingeren på betegnelsen «Vakt & serviceseksjonen» som ligger i hovedbygget:

- En fremmed må da nesten tro at han kan få fylt bensin der, sier hun før resten av møtet raskt blir enig om å finne en annen betegnelse. Men om det er rom for spøk og latter, har ingen interesse av lange, luftige utredninger og møter som ender uten en helt konkret konklusjon. Formann Gunnes holder seg stort sett strikt til dagsorden og pløyer gjennom saklista som denne fredagen er på 14 punkter. Av innholdet kan nevnes (som det heter på TV): Orienteringstavler på Kalvskinnet, Utvendig skilting ved Hovedbygningen på Gløshaugen, Kunstakademiet, Medisinsk teknisk forskningssenter. Ansvaret for kontakt med berørte personer og instanser fordeles mellom komitemedlemmene, og neste møte fastsettes. Alle samler papirene, tar med seg de tomme kafffekoppene og rusler ut av møterom 211.

Møte nr 54 i Skiltkomiteen er hevet.

EINAR MYRENGET


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt