Jenter og data

For ett år siden gikk jeg bl.a. i Adresseavisen ut mot kvoteringen og likebehandling av jenter. Samtidig skrev jeg et brev til prorektoren vår, hvor jeg forklarte mitt syn litt nærmere og kom med et forslag. Nå blir vitenskapelige ansatte bedt om å komme med ideer og forslag rettet mot bl.a. skolejenter for å vekke deres interesse for realfag. Derfor har en del av dette brevet blitt aktuelt igjen: Hvis man vil gjøre noe som er bare for jenter, så gjør noe som er bare tilknyttet fritida. Hva med en D@taSyKlubb? Noe for jenter i videregående og ungdomsskole? Syklubb viser hva som skal være utgangspunktet. Jenter møtes uforpliktende for prat om mote, gutter, strikkemønster og matlaging.

Man finner masse stoff om dette på Internet. Da viser man at data kan være utrolig NYTTIG. Senere kan man jo gå via tegneprogrammer (lage innbydelser eller oppslag), tekstbehandling, hjemmelekser og til prosjekter innenfor klubben. Alle skulle få sin e©mail©adresse (hilde@datasyklubben.ntnu.no). Til veiledningen kan man bruke studiner fra alle fakulteter. Kanskje også noen få gutter som må være nøye utvalgt (aldri bare gutter). Ingen datafreaks. Stedet må være en av datasalene på Gløshaugen, som da blir reservert for DataSyklubben en kveld annenhver uke (?). Offisielt kan det hele være tilknyttet Vitensenteret. Jeg mener at NTNU skulle her holde seg litt på sidelinjen ( sponsor), men ikke gjøre seg usynlig. Navnet D@taSyklybb er selvfølgelig bare et forslag, men ikke det verste tror jeg. Den undersøkelsen om jenter og databruk (Skrivestue og pratelinje, Universitetsavisa 2/98) viser at dette burde være midt i blinken. Og en jentedatasal har vi jo fått alt...

Beate Ystenes


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt